Rozmanitost počasí, školy v přírodě a bezpečí pro naše děti

Jsou předpovídány bouřky a silný vítr? Hrozí rozvodnění potoků a řek? Vaše děti jsou na škole v přírodě nebo táboří u řeky na kraji lesa, hrozí jim nebezpečí? Budou jejich vedoucí varováni a záchranáři v případě potřeby tábor najdou včas?

Pro bezpečí dětí a pořadatelů zotavovacích akcí vznikl informační systém soustřeďující důležité údaje o místě konání dětské akce, délce konání, počtu dětí. Systém (evidenci rekreačních akcí) je plně v provozu více jak rok.

Jaký byl důvod vzniku informačního systému?

Důvodem vytvoření systému byla snaha o získání okamžitých údajů, kde a kdy přesně se nachází větší skupina osob-dětí, které mohou být ohroženy mimořádnou událostí - záplavy, vichřice, požár, atd.) a k jejich ochraně (případně evakuaci). Cílem systému je zajistit ochranu veřejného zdraví a současně ochranu před mimořádnými událostmi obyvatel, kteří se rekreují v dočasných tábořištích.

Kdy informační systém vznikl?

Informační systém Hasičského záchranného sboru ČR byl tvořen v r. 2007 pilotně ve spolupráci HZS Moravskoslezského kraje a Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.

Co říká zákon?

Osoba pořádající zotavovací akci s organizovaným pobytem 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, je povinna místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (OOVZ) nahlásit místo konání, včetně souřadnic GPS, základní údaje o pořadateli akce včetně kontaktů, počty účastníků akce, termín konání nebo zpřesňující informace o akci jakého typu se jedná (§ 8 zákona č. 258/00 Sb.).

Uzavření dohody

Dohoda o spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR a Hasičského záchranného sboru ČR byla podepsána 1. července 2008 generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Miroslavem Štěpánem a hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem. Celorepublikový provoz byl odstartován 1. ledna 2009

Jaké zkušenosti má s provozem a využitím údajů v „evidenci rekreačních akcí" jsme se zeptali vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje paní MUDr. Evy Gerykové.

1. Kolik je ve vaší databázi evidováno v současné době tábořišť?

V Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 218 lokalit, které jsou využívány po celý rok k pořádání zotavovacích akcí pro děti a to jak letních táborů, tak škol v přírodě, zimních táborů či lyžařských výcvikových zájezdů. Místem konání jsou nejen pevné objekty - chaty, penziony či stálé turistické základny, ale i stanové tábory stavěné na dočasně pronajatých pozemcích.

2. Jak vůbec probíhá spolupráce na „evidenci" Ministerstva zdravotnictví ČR a Hasičského záchranného sboru ČR?

Kromě již zmiňované spolupráce na tvorbě informačního systému "Evidence rekreačních akcí", po otestování funkčnosti, doladění a dopracování, byl tento systém po dohodě mezi MZ ČR a MV - GŘ HZS ČR zaveden ve všech krajích republiky. Spolupráce v současné době spočívá v on-line předávání informací prostřednictvím pracovníků krajských hygienických stanic (KHS), kteří po obdržení ohlášení zotavovací akce pořádající osobou  (el.poštou, poštou, telefonicky, dat.schránkou) vkládají do Evidence: druh akce, místo konání, termín, předpokládané počty účastníků a kontakt na doprovod. Zavedením dat do systému jsou údaje okamžitě přístupné pro složky integrovaného záchranného systému (IZS) pro případ potřeby okamžitého zásahu, ale i oprávněným osobám KHS.

Obě strany mají tedy k dispozici tyto aktuální informace:  

  • kde a kolik akcí právě probíhá, nebo již bylo, nebo se připravují na území okresu či kraje, což žádný jiný systém evidence eumožňuje;
  • kolik dětí a dospělých je (bylo) bude na přesně vymezené lokalitě (s překlikem na mapu a geosouřadnice) - mnohdy v lesích na loukách daleko od případné pomoci, což je okamžitá a jediná informace pro složky IZS k případnému zásahu, pro pracovníky KHS navigace přímo na místo konání akce;
  • pro pracovníky KHS vynikající a přehledný systém o právě probíhajících akcích k plánování terénních výjezdů k provedení státního zdravotního dozoru;
  • pro pracovníky KHS přehledný systém pro zpracovávání sumárních dat o zotavovacích akcích k určitému datu (pro požadované výkazy, pro tisk atd.).

3. Můžete nám uvést příklad z praxe?

My jsme se o praktickém využití Evidence přesvědčili v červnu minulého roku při povodních na Novojičínsku, kdy voda ohrožovala účastníky školy v přírodě na tábořišti Štramberk - Bařiny. Dle sdělení provozovatelů hasiči byli na místě včas, ještě před voláním o pomoc, a pomohli při evakuaci.

4. Připravujete nějaké úpravy informačního systému?

Za KHS Moravskoslezského kraje mohu říct, že tento systém je pro naši práci nejpřehlednější, pro práci v terénu vždy aktuální a momentálně nevyžaduje další úpravy či doplnění. Vkládání dat, či pátrání po dalších potřebných údajích, zabere nějaký čas, ale "zaevidováním" akce máme jistotu, že o děti bude v případě potřeby včas a odborně postaráno ve dne či v noci, přes týden i o víkendech.

Děkuji za rozhovor.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail