Rozbor moči jako součást pracovnělékařské prohlídky

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Dana Kuklová.

Při periodické pracovnělékařské prohlídce našich zaměstnanců (konkrétně nyní jde o skladnici v kat. 2) požaduje poskytovatel pracovnělékařských služeb rozbor moči u jím určené laboratoře. Může si zaměstnanec nechat provést rozbor moči u jakékoli laboratoře? Může zaměstnanec donést kopii rozboru moči od svého praktického lékaře, který není starší než 2 měsíce?

Obsah pracovnělékařských prohlídek je stanoven v § 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), v platném znění. Podle odst. 1 písm. d) tohoto ustanovení je obligatorní součástí každé pracovnělékařské prohlídky základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči. Jedná se o orientační vyšetření, které se provádí přímo v ordinaci.

Pokud lékař požaduje jiné vyšetření moči, pak k tomu musí být dány důvody, kterými je buď rizikový faktor, u kterého je takového vyšetření právním předpisem vyžadováno (např. v příloze vyhlášky), nebo aktuálně zjištěný zdravotní stav, kdy další vyšetření moči je nezbytné pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Důvody vyšetření musí lékař pacientovi vždy objasnit.

Pokud se týká určení poskytovatele, u kterého mají být provedena vyšetření potřebná pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci, pak tohoto poskytovatele určuje posuzující lékař, resp. smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb - § 56 písm. a) bod 3. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů: „dalším zdravotním službám indikovaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb uvedeným v bodě 1 nebo 2 pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb; další zdravotní služby jsou součástí pracovnělékařských služeb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail