Riziková vpusť na ploché střeše

Zdroj: 

Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslal Ing. Mojmír Klas, CSc.

Riziková vpusť na ploché střeše

Zakopnout, uklouznout na této střeše a spadnout na závitové tyče bude jistě nepříjemné. I „drobnosti“ mohou způsobit vážný úraz.

Zajímají nás Vaše zkušenosti s tímto porušením BOZP. Své příspěvky napište do diskuze k článku.

Děkujeme všem účastníkům soutěže "Takto rozhodně ne!" za zajímavé fotografie. Tato soutěž skončila, ukázky porušování bezpečnosti práce a požární ochrany samozřejmě můžete posílat i nadále, ale již ne do této soutěže. V lednu 2016 budou zveřejněny poslední příspěvky.

Komentáře

Předpis

15.10.2014 - 12:51 Radovan Holy
Dobrý den. Nejsem si zcela jist, ale jaký že je zde porušen předpis? Mohu poprosit autora o konkrétní písm./bod./odst./§/vyhl./NV./zákon ? Děkuji.

Re: Předpis

16.10.2014 - 17:45 Radek Hess
Autor má nejspíš na mysli §102 Zákoníku práce ... základ pro prevenci rizik.

Re: Předpis

17.10.2014 - 09:11 Radovan Holy
Neznám konkrétní případ, popisek je nedostatečný. Ale přišlo mi to už přeci jen trochu přehnané. Ono střecha jako taková není (ve velké většině případů), pochůznou plochou. To, že chůzi umožňuje, že je pevnostně dimenzovaná tak, aby pohyb po ní byl bezpečný (bez nebezpečí propadnutí), dle mého názoru, ještě nutně neznamená, že musí plnit veškeré požadavky na klasické pochůzné podlahy. V některých případech by odstranění všech překážek zakopnutí ze střechy, ani nebylo technicky možné nebo bylo, ale neúměrně by to celou stavbu prodražilo. Jako ideální mi přijde, pokud je na střeše vytvořena bezpečná komunikace ke všem podstatným prvkům, které si zaslouží pravidelnou údržbu. Vždy je však nutné a to po jakékoliv střeše, pohybovat se nanejvýše opatrně. Jen mi tento nedostatek, mezi ostatními, které zde již byly, přijde trochu zcestný.

Re: Předpis

17.10.2014 - 14:16 Norbert Chalupa
Naprosto s Vámi souhlasím, zejména ploché střechy starších objektů jsou osazeny mnoha konstrukcemi a jinými prvky, kde nelze zajistit, aby v určitých místech netvořili překážku, kupř. podpěry vedení hromosvodu, podpěry a chráničky různých kabelových svodů, odvětrávací a jiné komínky vzduchotechniky, spalin, antény atd. a přestože by určité komunikace na střeše vytvořeny byly, tak občas je nutno k daným prvkům přistupovat a v daném místě také pracovat, kupř. z důvodu údržby, jak napsal p. Holý. V obecné rovině se odvolávat na § 102 ZP by mi přišlo alibistické avšak pravděpodobné. Přestože tyto ,,drobnosti,, zcela jistě mohou úraz způsobit, tak zajímavý by ovšem možná byl výsledek šetření případného vážného úrazu příslušného OIP, z důvodu zakopnutí o tuto překážku? V případě neporušení předpisů ze strany zaměstnance se obávám, že by zaměstnavatel měl smůlu.

Re: Předpis

17.10.2014 - 16:01 Radovan Holy
Pokusil jsem se nastínit, že překážka jako taková, sama o sobě, tak jak je zachycena na fotografii, žádným porušením předpisů není. K porušení dojde ve chvíli, kdy zaměstnavatel k práci na střeše vyšle zaměstnance a předem neidentifikuje nebezpečí (překážku), nevyhodnotí riziko (možnost zakopnutí a napíchnutí se na překážku) a nepřijme opatření (např. odstranění překážek, bezpečnou cestu, úvazky, označení překážek, nebo prostě jen obeznámení zaměstnance s rizikem). Proto jsem se také, hned v úvodu dotazoval, jaký konkrétní předpis je porušen. V současné době neznám žádný, který by zakazoval překážky v chůzi na střeše. Čímž ovšem nechci vyloučit, že by takový předpis existoval.

Re: Předpis

25.11.2014 - 11:35 Mojmír Klas
Vážený pane, nešlo mně o možnost zakopnutí o tuto vpusť, vedle vpusti je bleskosvod a ten je stejné riziko, mně jde o zakopnutí např. o bleskosvod a pád na tuto vpusť hlavou okem. Trčící závitové tyče/svorník, pak budou značným "problémem". Nejsem zastáncem, aby vše bylo ošetřeno nějakým předpisem, to by snad ani nebylo možné. Zde jsem zastáncem §5 Občanského zákoníku, e většina z nás je nadána průměrným rozumem a ten by nám měl velet, že ty závitové tyče/svorníky je třeba zakrátit. Ještě mně napadla jedna věc, je-li takto provedená vpusť v souladu s příslušnou normou (pokud existuje), případně pokud takto byla vpusť certifikována, chyběl certifikačnímu místu průměrný rozum.

Re: Předpis

25.11.2014 - 11:28 Mojmír Klas
Vážený pane, vidíte, já měl za vážnější riziko ne zakopnutí, ale pád na tuto vpusť, např. okem. Tomuto úrazu ani pracovní ochranné brýle nezabrání. Souhlasím s Vám, že na střechách je a bude mnoho věcí, které mouhou způsobit úraz, ale některé jsou zbytečné a tento případ považuji právě za případ možného zbytečného úrazu. Předvídat výsledek šetření a případného rozhdnutí soudu si asi nikdo znalý našich soudů netroufá, ale mně nešlo o to, jak bude následek vyřešen. Mně jde o to, že je to zbytečné riziko, dle Vás při zakopnutí, dle mně při uklouznutí, nebo zakopuntí např. o vedlejší bleskosvod a pád okem na tuto závitovou tyč/svorník.

Re: Předpis

25.11.2014 - 11:21 Mojmír Klas
Vážený pane, nejen z lenosti jsem nechtěl hledat konkrétní odkaz, v životě a zejména v práci v oblasti BOZP se snažím uplatňovat i to, co je v Občanském zákoníku uvedeno, tedy že jsme (ve své většině) nadáni rozumem průměrného občana. Samozřejmě, že odkaz na Zákoník práce by byl snadnou odpovědí, ale to jsem nechtěl. Pokud bych si připustil, že vše mám být konkrétně řešeno nějakým předpisem, byl bych velmi smutný. Všichni si děláme legraci, že v USA paní sušila kočku v mikrovlnné troubě, protože to v návodu nebylo (v poslední době jsem v televizi viděl papírovou krabici na pizzu z USA, kde bylo poučení, že před konzumací je nutné krabici otevřít). Ale každá z této výměny názorů je vždy poučná, člověk si tříbí názory. Něco, co považoval za běžné si dohledá a upřesní. Nyní se chystám zaslat tomuto webu článek týkající se kvalifikace a oprávnění provádět školení ve výškách. Očekávám, že to bude článek, který vyvolá řadu reakcí a že na mnoho z nich nebudu znát odpověď. Ale protože se ochraně před pádem věnuji, považuji za dobré, aby tato oblast byla lépe precizována.

Re: Předpis

25.11.2014 - 11:03 Mojmír Klas
Vážení se zájmem, i když s jistým časovým odstupem jsem si přečetl vaší diskusi. Mojí reakci bych rozdělil na dvě části. První: zda existuje nějaký předpis, který toto řešení zabraňuje a druhou zda je střecha pochozí/pochůzná, či nikoliv. Tedy k té první, musím se přiznat, že mě tato otázka překvapila. Nejsem totiž zastáncem toho, že je potřebné vše mít ošetřeno předpisem (již tak se málo kdo vyzná v našem právním prostředí). Domnívám se, že jsou situace, kdy rozum průměrného člověka (viz §5 Občanského zákoníku) velí, že toto řešení (trčící zvitové tyče/svorníky) může být nebezpečné. Pravděpodobně bych našel odkaz v nějakém předpisu, který by toto řešení vylučoval, ale myslím, že jeho hledání by byla ztráta času. K té druhé části. Střecha ve smyslu vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dle ČSN 73 1901 Navrhování střech- Zákadní ustanovení, zejména dle čl. 5.6 této normy je plochou, na kterou se vstupuje. Jak jinak provádět v případě střechy, ze které je fotorafie pořízena (tento typ vpusti již předurčuje typ střechy) kontrolu střešního pláště, čištění vpusti, revizi bleskosvodů a pod. Možná by stálo i za připomenutí, že v okamžiku, kdy na střechu vyšleme pracovníka, stává se toto místo pracovištěm a zde by bylo možné najít (napž. v Zákoníku práce) i odkaz na to, že závitové tyče tvoří potencionální riziko. Avšak prosím, zamysleme se nad podstatou samou, nikdo nezpochybnil skutečnost samu, že při pádu na tuto vpusť může tojít k vážnému zranění, ale vedeme diskusy, zda je toto řešení povoleno, či zákázáno. Obecně se však domnívám, že tato diskuse je trošku mimo. Snímkem jsem chtěl zdůraznit, že tak jednoduchá věc, jako je zakrácení závitových tyčí/svorníků, může vyloučit např. ztrátu zraku při pádu. Mně osobně rozum průměrného člověka říká, že toto řešení vytváří riziko úrazu - zbytečné riziko.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail