Rizika při používání kolového rypadla k „jeřábové manipulaci“

Následující úvaha o rizicích při používání kolového rypadla Komatsu PW180–7K k jeřábové manipulaci je inspirována jedním smrtelným a jedním závažným pracovním úrazem zaměstnanců při použití uvedeného zařízení k jeřábové manipulaci, ke kterým došlo v regionu působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Kolové rypadlo Komatsu PW180–7K je dle návodu výrobce určeno k následujícím pracovním činnostem: bagrování, urovnávání, hloubení příkopů a nakládání. Kolová rypadla všeobecně mají nezastupitelnou roli při provádění zemních prací ve stavebnictví. U kolového rypadla Komatsu PW180–7K výrobce uvádí další určení pracovní činnosti, a to zvedání a přemísťování břemen za použití lžíce s hákem nebo spojky lžíce se zvedacím okem (obdobně je tomu tak i u dalších typů rypadel). Jaká jsou úskalí a rizika při použití kolového rypadla pro účel zvedání a přemísťování břemen? Jelikož se jedná o stroj pro zemní práce používaný na staveništích, jsou minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při jejich provozu určeny NV č. 591/2006 Sb., Příloha č. 2, odst. I. a II. Bližší požadavky na bezpečný provoz uvedeného stroje pak ukládá NV č. 378/2001 Sb. Pokud se rypadlo používá v režimu jeřábové manipulace, je nutno vzít v úvahu bezpečnostní požadavky, které se vztahují k bezpečné práci jeřábu. Norma ČSN ISO 4306-1 „Jeřáby – Názvosloví“ pod definicí jeřábu uvádí: „Jeřáb je stroj pro cyklickou činnost určený pro zdvihání a přemísťování břemen v prostoru, která jsou zavěšena na háku nebo uchopena jiným prostředkem.“ Proto je nezbytné, aby zaměstnavatelé (provozovatelé) při používání rypadla, které je určeno k jeřábové manipulaci, plnili požadavky normy ČSN ISO 12480-1 „Jeřáby – Bezpečné používání“, která stanoví požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systémů bezpečné práce, řízení, plánování, výběru, provozu a údržby a výběru jeřábníků, vazačů a signalistů. V návodu výrobce pro používání rypadla jsou sice určité informace k bezpečnému používání rypadla pro zdvihání a přemísťování břemen (které je nutno dodržovat), ale tyto nejsou v takovém rozsahu, jak to uvádí norma ČSN ISO 12480-1. Při používání rypadla k jeřábové manipulaci je nutno vzít v úvahu také riziko vyvolané vysokou rychlostí pohybu výložníku. Například u rypadla Komatsu PW180–7K jsou pohyby výložníku (a tedy i zavěšeného břemene) 3x až 4x rychlejší než při přemísťování břemene pomocí autojeřábu. Významným rizikem je i faktor, že při zvedání a přemísťování břemen za použití lžíce s hákem se vazač při zavěšování a odvěšování břemene pohybuje v blízkosti několikasetkilové lžíce (lopaty rypadla), která může být zdrojem úrazu.

Používání rypadel určených výrobcem ke zvedání a přemísťování břemen je v poslední době ve stavebnictví hojně využíváno, jelikož je pro zaměstnavatele ekonomicky výhodné, odpadá nutnost pronajímání si autojeřábů. K bezpečnému používání rypadel určených ke zvedání a přemísťování břemen je však nutné, aby zaměstnavatelé (provozovatelé) těchto zařízení plnili požadavky § 102 zákona č. 262/2006 Sb., tedy vyhodnocovali všechna rizika spojená s konkrétní manipulací s břemenem za použití rypadla a přijímali opatření k předcházení rizikům. O vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Dále při používání rypadla určeného ke zvedání a přemísťování břemene je nutno zaměstnavatelem dodržet ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., tj. organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály při provádění jeřábové manipulace.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail