Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby

Téma týdne definuje a popisuje rizika, se kterými se setkávají policisté České republiky při výkonu službu a která mohou vést k poškození jejich zdraví a dále navrhuje opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby.

Ad. 2) Riziko poranění při výbuchu nástražného výbušného systému

Ad. 2) Riziko poranění při výbuchu nástražného výbušného systému

Policie České republiky je povinna prošetřit každé, byť anonymní oznámení oznamující uložení nástražného výbušného systému nebo nálezu jakéhokoliv druhu munice. Výbuch nástražného výbušného systému představuje riziko zranění nezúčastněných osob, ale také policistů podílejících se na jeho vyhledávání a zneškodňování. Po přijetí oznámení o uložení nástražného výbušného systému se neprodleně začnou provádět opatření, která mají vést k jeho nalezení a zneškodnění, avšak většinou se tato opatření provádějí v době, kdy měl výbuch nastat. Na tyto případy je nasazován mnohem větší počet policistů a jejich činnost v ohroženém prostoru, mimo psovoda, technika a pyrotechnika, je laická, protože nejsou k úkonu vyškoleni jako pyrotechnik a zejména jejich úloha na místě spočívá v tom, aby předpokládané místo uložení nástražného výbušného systému urychleně vyklidili a zamezili přístupu nezúčastněných osob.Přestože se ve většině případů jedná o planý poplach, nelze spoléhat na to, že pachatel zůstane pouze u výhrůžky a svůj úmysl uložení nástražně výbušného systému jen účelově předstírá. V rámci běžného výkonu služby se může policista setkat kromě oznámení o uložení nástražně výbušného systému s oznámením o nálezu munice, což je důležitý rizikový faktor nebezpečí výbuchu a jeho následků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail