Řízení rizik základního jmění průmyslového podniku

Článek představuje možnosti eliminace zranitelnosti průmyslového podniku s ohledem na vznik mimořádných událostí jako požár, výbuch a tím způsobené přerušení technologického procesu. Cílem příspěvku je seznámit se systémem řízení hospodářských rizik, která mají podstatný vliv při stanovování přijímaných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro stanovení zranitelnosti jsou posuzována různá kritéria, a to v oblastech řízení technologického procesu, požární ochrany a procesní bezpečnosti.

Vize managementu rizik základního jmění

Vize managementu rizik základního jmění

V současné ekonomické krizi při nedostatku finančních prostředků se doporučuje rozvíjet nástroje a prostředky managementu rizik základního jmění formou zlepšování oblastí, které nevyžadují finanční náklady. V této souvislosti se jedná především o školení top a středního managementu společností, vytipování úzkých míst ve výrobních procesech, aplikace prediktivní údržby apod. I aplikace a zavedení nástrojů neinvestičního charakteru snižuje zranitelnost podniků.

Doporučení průmyslových pojišťoven je v současné situaci se zaměřit na oblast bezpečnostní ostrahy jmění podniku a na oblast krizového řízení z důvodu předpokladu větší pravděpodobnosti teroristických útoků, krádeží a rabování.

Otázkou zůstává, jaká je budoucnost řízení rizik v oblasti základního jmění podniku. Existují teorie, které razí zejména světové pojišťovny, že by ARM bylo součástí integrovaného systému řízení. To by znamenalo, že by se součástí systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stala i oblast ochrany majetku společností.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail