Řízení rizik BOZP a jeho uplatnění při integraci systémů řízení

Příspěvek představuje přístup k zavedení integrovaného řízení základních aspektů bezpečnosti, ochrany životního prostředí a jakosti, který je založen na procesu komplexního řízení rizik. Tento proces vychází ze základní koncepce identifikace a hodnocení rizik bezpečnosti práce. Vzájemné porovnání rizik, tímto způsobem identifikovaných v rámci jednotlivých dílčích systémů řízení, by mohlo posloužit jako jednoduchý, ale praktický nástroj pro stanovení priorit v rozhodovacích procesech vedení zejména malých a středních firem.

Proč řízení rizik

Proč řízení rizik

Podstatou každého managementu jsou rozhodovací procesy, obvykle založené na objektivně zjištěných informacích a faktech. Při všech těchto rozhodovacích procesech je nezbytné přihlížet k možných rizikům, která provázejí ve větší či menší míře následnou realizaci přijatých opatření. Každá organizace s možnými riziky musí počítat, ať už se jedná o rizika finanční, ekologická, bezpečnostní, rizika v oblasti kvality poskytovaných produktů a služeb atd. Proto musí mít zavedeny mechanismy pro účinnou identifikaci možných rizik, jejich analýzu, prevenci a možnosti řešení. Riziko je vždy funkcí pravděpodobnosti výskytu a velikosti jeho dopadu (závažnosti následků). Proto cílem celého procesu řízení rizik je nejen identifikovat zdroj rizika, ale následně jej také ohodnotit a použít účinné krokyk jeho eliminaci nebo snížení. Tento článek podává pouze teoretický přístup k implementaci integrovaného sytému řízení, ovšem na základě velice dobře osvědčené metody v rámci jednotlivých systémů řízení. Jedná se o uvedený proces řízení rizik, který jakožto nedílná součást managementu organizací může být spojujícím – integrujícím článkem.

Autor článku: 

Komentáře

Od teorie k praktickému provedení

11.10.2007 - 12:36 Pavel Hail
<P>Metodických postupů k provedení identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik je celá řada a postup presentovaný v tomto článku je logický, koplexní a srozumitelný, rozhodně mu nelze nic podstatného vytkonout. </P> <P>Myslím, že&nbsp;je zcela nedostatečné řešit věc jen na teoretické úrovni. Je nejvyšší čas se&nbsp;zamyslet nad tím, jak jej konkrétně aplikovat, jaký k tomu použít vhodný nástroj. Určitě by prospělo řešit tuto otázku i v rámci zmíněného grantu. Pro zamyšlení předkládám několik vlastních zkušeností a závěrů k nimž jsem dospěl postupným přechodem od jednoho nástroje k dalším.</P> <P>1. techtové soubory - výsledkem je mnoho hustě popsaných listů, naprosto nepřehledné pro čtení a problematicky využitelné k analýze, praktickému řešení, seznamování a školení. Jedinou výhodou je velmi tlustý svazek který může&nbsp;vovolat pocit, že bylo odvedeno hodně práce a že zákonný požadavek byl vyčerpávajícím způsobem naplněn (bohužel tak to často vnímá i řada inspektorů SÚIP)&nbsp;.</P> <P>2. tabulkový procesor - umožňuje informace do určité míry přehledně uspořádat, třídit a vyhodnocovat. Lze je různě řadit a třídit včetně tiskových sestav. Prostřednictvím funkce "Hromadná korespondence" lze dokonce tisknout přehledné výstupní "Bezpečnostní instrukce" buď jako součást "Místního provozního bezpečnostního pžedpisu" nebo jako samostatný dokument. Nevýhodou je rozměr takové tabulky a orientace v ní v případě že počet hodnocených činností, strojů, pracovních pozic na jedné ose a informačních skupin na druhé ose je větší jak několik málo desítek. V takové tabulce se snadno "ztratíte" a vytištěná může mít rozměr přesahující jeden metr na výšku i šířku.&nbsp;</P> <P>3. speciální program - rozhodně vítězí na všech frontách. Je přehledný, umožňuje třídit a ukládat vstupní informace do "katalogů" a z nich následně přiřazovat do hodnotícího souboru, umožňuje využít řadu pomocných funkcí pro řazení a hodnocení, lze v něm snadno zpracovat téměř neomezené množství informací, řadit je do různých skupin&nbsp;a tisknout lze různé přehledy, tabulky, podklady, a výstupní dokumenty. Nezanedbatelnou funkcí bývá i možnost klonování souboru informací a jeho následná snadná úprava pro obdobnou činnost, stroj nebo pracovní pozici. Velmi snadná je aktualizace informací, kdy opravou údajů v centrálním souboru (např. katalogu) dojde k automatické opravě všude, kde byla informace použita. Jedinou možnou komplikací&nbsp;může být&nbsp;systém řízení výstupních dokumentů, zejména pokud jsou šířeny a využívány v elektronické formě.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail