Řízení lidského faktoru

Příspěvek shrnuje poznatky o lidském faktoru shromážděné v rámci řešení projektu FOCUS. Ukazuje jeho pozitivní a negativní projevy a zaměřuje se na organizační havárie. Řízení lidského faktoru ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému zajišťuje kvalifikované budování kultury bezpečnosti, které je založené na kvalifikovaném řízení rizik.

Část 5. Lidský faktor jako zdroj pokroku, vývoje a inovací

Část 5. Lidský faktor jako zdroj pokroku, vývoje a inovací

Při analýze složitých rozhodovacích situací si každý odpovědný a znalý člověk velmi brzy uvědomí, že lidský intelekt je nezastupitelný, a to hlavně při nedostatku dat, nejistotách a neurčitostech v datech. Proto vznikla disciplína „řízení znalostí (knowledge management)“, která si zakládá na lidském intelektu. Lidský intelekt (rozum) je schopnost lidské mysli zobecňovat zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

V bezpečnostní praxi jsou tacitní (inherentní) znalosti zvláště oceňovány. Známe mnoho příkladů, kdy předmětné znalosti odvrátí velké havárie, které by způsobily značné ztráty na lidských životech, např. práce [21] a citace v ní uvedené.

Současné poznání uvedené výše ukazuje, že na lidský faktor se nelze dívat jen jako na negativní projev člověka, a proto jsou dále uvedena fakta i o pozitivním projevu. Je současnou realitou, že pozitivní projevy lidského faktoru jsou základem řízení, které je založeno na znalostech, který je označován jako řízení znalostí, ve kterém je člověk se svými nápady a intelektem nedocenitelným lidským kapitálem. Z uvedeného vyplývá, že člověk je nejkritičtější a zároveň nejschopnější část každého systému.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail