Revize u nových elektrických zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jak je to s elektrorevizemi u nových zařízení? Podle vedoucího výroby nové elektrické zařízení (nový stroj, prodlužovací kabel apod.) nemusí mít revizi, protože datum zakoupení je bráno jako datum provedení revize. Náš technik BOZP tvrdí opak, tzn., že na každém novém elektrickém zařízení musí být provedena revize. Teprve pak je lze začít používat, testovat apod. Z odpovědí na webu BOZPinfo mi vyplynulo, že u stanovených elektrických výrobků nahrazuje výchozí revizi EU prohlášení o shodě. Znamená to tedy, že pokud koupím nové zařízení (elektrickou brusku, rychlovarnou konvici, soustruh, prodlužovací kabel), které má CE, nemusím provádět elektrickou revizi před použitím, ale až v termínu stanoveném v normě?

Výrobky jako rychlovarná konvice, prodlužovací kabel, stolní lampa apod. jsou tzv. elektrické spotřebiče a při uvádění na trh nebo do provozu na ně výrobce nebo prodejce musí vypracovat tzv. EU prohlášení o shodě a výrobky označit značkou shody CE. EU prohlášení nahrazuje výchozí revizi. Periodické revize se u elektrických spotřebičů provádí podle technické normy ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Norma doporučuje u spotřebičů třídy ochrany I, prodlužovacích a odpojitelných přívodů před uvedením do provozu ověřit spojitost ochranného vodiče. Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů jsou uvedeny v tabulce 1 ČSN 33 1600. Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.

Kontroly elektrických nepřipevněných spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím (bližší informace jsou uvedeny v ČSN 33 1600 a v nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).

Obráběcí, potravinářské, zemědělské a podobné stroje s elektrickým zařízením jsou stanovenými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. Výrobce na ně, tak jako na elektrické spotřebiče, musí při uvádění na trh vypracovat tzv. ES/EU prohlášení o shodě a výrobky označit značkou shody CE (CONFORMITY OF EUROPE). Prohlášením o shodě výrobce deklaruje shodu výrobku s bezpečnostními a ostatními předpisy, které se na výrobek vztahují, deklaruje tímto bezpečnost výrobku v mezích jeho určení. Výchozí ani opakované revize se u těchto zařízení neprovádějí. Bezpečnost strojních zařízení během jejich používání zajišťuje NV č. 378/2001 Sb., požadavky výrobce na údržbu, zkoušky a provoz stroje, místní bezpečnostní předpis.

Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků bez jejich citování.

Autor článku: 

Komentáře

Revize u nových elektrických zařízení

07.08.2020 - 17:03 Zdeněk Friedrich
ČSN 33 1600 byla zrušena k 31. 12. 2010. Od té doby je v platnosti 33 1600 ed. 2.

Vyjádření autorky - Ivany Blažkové

17.08.2020 - 10:39 Kateřina Hrubá
V příspěvku nejsou citovány změny a doplňky předpisů, tak jak je pod příspěvkem uvedeno. Všechny předpisy jsou uvedeny v platném znění.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail