Revize stavebních strojů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Kdo může provádět revizi stavebních strojů a jakou musí mít kvalifikaci nebo oprávnění?

Stavební stroje jsou zařízení - výrobky, na které se při uvádění na trh či do provozu vztahuje nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, spolu technickou normou ČSN EN ISO 12100 a dle vybavení další technické normy a předpisy. Během provozu těchto strojů je nutné provádět jejich pravidelné ověření bezpečnosti a spolehlivosti včetně všech zkoušek požadovaných výrobcem na základě technických norem a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Výstupem těchto ověření nejsou revize, ale protokoly o zkoušce apod. Ověření bezpečnosti a spolehlivosti stroje by měli provádět servisní pracovníci, kteří jsou na příslušné úkony specializováni a patřičně proškoleni, mají potřebné speciální vybavení a kvalifikaci, nemusí to být revizní technici.

Autor článku: 

Komentáře

Motorové manipulační vozíky

07.12.2019 - 10:02 Vladislav Hodis
Dobrý den, pracuji v oblasti motoroých manipulačních vozíků a jsem pravidelným čtenářem vašich příspěvků. Co postrádám je málo informací k provozu manipulačních vozíků. Pracovníci, kteří manipulují s náklady nemalých hodnot v některých případech o bezpečnosti toho moc neví. V minulosti platila ČSN 268805, která jednoznačně stanovila , kdo může tyto řidiče školit a také oblast pro uživatele (provozovatele). Dnes mnoho provozovatelů legislativu z provozu manip. vozíků nezná a vysvětluje si ji různě. Řidiče školí mnoho různých pracovníků, kteří nemůžou problemetiku dostastečnš znát. Máme však dost vyškolených odborných pracovníků pro tuto oblast, ale nejsou vždy využíváni jednotlovými zaměstnavateli. Více k celé problematice by mohla říci Česká společnost pro manipulaci s materiálem a ligistiku Praha. VL. Hodis

Motorové manipulační vozíky

07.12.2019 - 14:18 Jiří Strouhal
Legislativa ohledně školení a přezkušování řidičů - obsluh motorových vozíků je dnes nedostatečná či skoro žádná. Proto je nyní takový stav, že do školení se pouští i neodborníci v tomto oboru. Proto Vy jako odborníci v tomto oboru musíte přesvědčovat provozovatele, že právě Vaše zkušenosti a odbornost je pro něj zárukou bezpečného provozu motorových vozíků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail