Revize komínů, nebo jen kontrola?

Zdroj: 

Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola? Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v konkrétních lhůtách.

V souvislosti se zahájením topné sezóny teplárnami při poklesu venkovních teplot se v médiích objevily informace o tom, že si provozovatelé spalovacích zdrojů tepla, kotlů, kamen a krbů mají nechat provést revizi komínů, respektive spalinových cest. Tato informace je nepřesná a zavádějící, protože směšuje pojmy revize a kontrola a nabádá provozovatele zdrojů k objednání něčeho, co legislativa nevyžaduje.

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 platilo nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení předepisovalo pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Pouze vybírání a čištění spalinových cest bylo možno provádět svépomocí, kontrolu musela provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví. V nařízení se hovořilo rovněž o revizi, k jejímuž provedení byl oprávněn pouze revizní technik se speciálním oprávněním.

Od 1. ledna letošního roku se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené nařízení vlády. Skládá se ze 4 paragrafů a 3 příloh:

  • § 1 Způsob čištění spalinové cesty
  • § 2 Způsob kontroly spalinové cesty
  • § 3 Revize spalinové cesty
  • § 4 Lhůty a vzory

Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést revizi komína, v širší souvislosti spalinové cesty, je zásadní § 3 Revize spalinové cesty, odstavec 1., ve kterém je uvedeno:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Ze znění odstavce vyplývá, že revize není v řadě případů nutná a postačuje jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco, co nepotřebuje.

Je však možné, že při kontrole upozorní kominík na vzniklé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery vložené do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich odstranění a podle rozsahu závad může nařídit i odstavení kotle mimo provoz. Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným osobám.

Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v těchto lhůtách:

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
    Pevné Kapalné Plynné
    Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz  
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
  Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
nad 50 kW včetně Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Lhůty se netýkají tedy jen komínů či spalinových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující pevná paliva, ale i zemní plyn.

Autor článku: 

Komentáře

Stejný problém u plynu

18.11.2016 - 05:09 Norbert Chalupa
Oba pojmy, revize - kontrola, také působí problémy provozovatelům plynových zařízení. Ať už se jedná o právnické osoby, podnikající fyzické osoby či fyzické osoby provozující plynová zařízení, mnohdy nazývají kontroly spotřebičů na plynná paliva revizemi, přičemž se jedná o kontrolu spotřebiče dle požadavků výrobce, v případě právnických a podnikajících fyzických osob též dle §3 vyhl. č. 85/1978 Sb. Bohužel i zde je to také díky médiím, kde různé dezinformace zaznívají. Osobně se domnívám, že je v médiích velmi malá osvěta vztahující se k bezpečnému provozování spotřebičů na různá paliva, včetně spalinových cest, přičemž tato oblast se týká statisíců domácností. Dokázal bych si představit místo nesmyslných upoutávek, které v televizi běží, kdyby nás všechny krátce pobavil a současně poučil NAPO, a to nejen ve vztahu k výše uvedenému, ale k bezpečnosti a požární bezpečnosti obecně.

vysvětlivky a podmínky pod tabulkou lhůt

22.11.2016 - 13:50 Jana Herainová
souhlasím, media patlají dohromady pojmy " revize" a "kontroly". Rozhodně není pravda, že revize spalinové cesty musí být každý rok provedena. Já bych ale ještě ráda zmínila vysvětlivky a podmínky pod tabulkou lhůt kontrol a čištění v příl. 2, konkrétně bod č. 9: " 9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky", protože kondenzační plynové kotle nejsou nic výjimečného a kominík je tak potřeba pouze 1x/2 roky.

Komín

12.10.2022 - 21:07 Kristýna Ryglová
My jsme nedělali revizi komínu už ani nepamatuju. Snad asi nikdy :-D . Bydlíme 5 let, takže má za sebou komín i kamna teprve 5 zim, takže si nemyslím, že by byly nějak zanesené. Máme akumulační kamna Norsk Kleber https://www.flamen.cz/product-brands/norsk-kleber/ , které jsou fakt pecka. Nemusíme každý den zatápět a přes to máme doma teplo díky nahromažděnému teplu v nádrži :-) .

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail