Revize klimatizačního zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon.

Jak často se provádí revize klimatizačního zařízení? Jaké má provozovatel povinnosti? Jaké právní předpisy řeší tuto problematiku?

Revize klimatizačních zařízení můžete kontrolovat buď z pohledu bezpečnosti práce s technickým zařízením, nebo z pohledu ochrany ovzduší.
A) Bezpečnost práce a provozu technických zařízení:
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. a) stanoví, že termín kontroly provozovatel stanovuje podle doporučení výrobce, nebo dle výsledků a zkušeností z předchozích kontrol; tomu odpovídá i
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 1, které uvádí, že termín se stanovuje podle průvodní dokumentace nebo místním provozně bezpečnostním předpisem; a teprve poté platí obecné ustanovení
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2, kterým se stanovuje jednotná perioda následných kontrol 1x za 12 měsíců.
B) Ochrana ovzduší:
 zákon č. 73/2012 Sb., § 4 odst. 1 stanoví, že systém detekce úniků se kontroluje v četnosti 1x za 12 měsíců (systém detekce úniků musí mít všechny klimatizační zařízení s obsahem skleníkových plynů nad 30 kg);
 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 stanovuje periody kontrol v závislosti na objemu chladicí kapaliny = regulovaných látek:
- 3 kg a více  1x 12 měsíců,
- 30 kg a více  1x 6 měsíců,
- 300 kg a více 1x 3 měsíce.

Ke klimatizačním jednotkám se musí vést provozní deníky. Jejich nevedení, neohlašování těchto zdrojů příslušným institucím vede k vysokým pokutám. Je tudíž důležité seznámit se s příslušnými právními předpisy, identifikovat provozovaná technická zařízení, konkretizovat druh chladicí kapaliny, a podle toho teprve zavést systém údržby, servisů, kontrol a revizí, popřípadě ohlašování provozování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail