Řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací pomocí účinných strategií, politik a praktických postupů

Co při řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací skutečně funguje? V nové zprávě je uvedeno 25 nejrůznějších iniciativ – od osvětových kampaní až po inspekce a právní předpisy – uplatňovaných ve 14 zemích, které poukazují na to, co lze učinit v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch, a to zejména v malých a středních podnicích.

Situace v šesti z těchto zemí byla podrobena detailnější analýze, abychom získali přehled o tom, jak opatření v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch fungují v praxi. Tato zpráva je součástí rozsáhlejšího projektu, v jehož rámci byly analyzovány stávající politiky, programy a nástroje v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch, jakož i dostupná literatura a statistické důkazy týkající se této problematiky.

Výzkum odhalil několik zásadních prvků, které jsou pro účinnost zásahů na politické úrovni důležité, včetně závazku a účasti všech zúčastněných stran na všech úrovních, podpory přijímání preventivních opatření prostřednictvím pozitivních pobídek a zohledňování ergonomie.

Stáhněte si zprávu s názvem „Politika a praxe v oblasti prevence: přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací“ a její shrnutí a související případové studie.

Přečtěte si zprávu o průzkumu literatury na téma Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč se stále vyskytují v tak velké míře a co můžeme udělat, abychom ochránili pracovníky a podniky?

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail