Recepty na správnou politiku pracovní doby

Podle studie Mezinárodní organizace práce (ILO) by mělo uspořádání pracovní doby splňovat pět vzájemně souvisejících kritérií. Které to jsou?

Podle studie Mezinárodní organizace práce (ILO) by mělo uspořádání pracovní doby splňovat pět vzájemně souvisejících kritérií. Které to jsou?

Zdraví a bezpečnost

Chránit zdravé a bezpečnost pracovníků je základní cíl politiky pracovní doby. Zkrátit příliš dlouhou pracovní dobu znamená snížit riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání. Vysoký počet pracovních hodin pracovníkům často kompenzuje nízké mzdy. Budou-li odbory trvale věnovat pozornost minimálním mzdám a prosazovat je, mohou prolomit bludný kruh dlouhé pracovní doby a nízkých výdělků.

Práce přátelská rodině

K hlavním cílům ekonomické a sociální politiky státu a firem by mělo patřit sladění práce a rodinného života, Znamená to umožnit kombinaci placené práce s domácími povinnostmi, zejména s péčí o děti a starší členy rodiny. Prostředkem k tomu je pružná pracovní doba, možnost uvolnění z práce z rodinných důvodů a zkrácená pracovní doba. V méně rozvinutých zemích je zapotřebí zajistit dostupnou dopravu, dodávku vody a investovat do úspory času při práci v domácnosti.

Rovnost žen a mužů

Při realizaci návrhu na sladění pracovních a rodinných povinností ILO doporučuje analyzovat jejich účinek na rovnost žen a mužů. Zejména je nutné vzít v úvahu existující rozdílnost v odpovědnosti za péči a práci v domácnosti a odmítnout předpoklad, že se týkají výhradně žen. Proto je důležitá podpora práce na částečný úvazek. Pružná kombinace placené práce a služeb ve prospěch rodin je jedním z důvodů, proč ve vyspělých zemích ženy na tento model přistupují. V rozvojových zemích práce na částečný úvazek pro většinu pracovníků nepřichází v úvahu vzhledem k nízké úrovni mezd. Kratší pracovní doba by měla být k disposici i pro kvalifikovanou a lépe placenou práci. Současně s tím je nutné podporovat rovnost ve mzdách při přijímání pracovníků a rozvoji kariéry.

Jak na zvyšování produktivity

Příliš dlouhá pracovní doba nejen negativně působí na zdraví pracovníků, ale je i málo produktivní. Zákonná omezení pracovní doby jsou pro firmy pobídkou k modernizaci a investicím do zařízení a technologií a také do dovedností pracovníků. V praxi se dlouhá pracovní doba často vyskytuje ve spojitosti s nízkou úrovní mezd. Nařízení týkající se zkrácení pracovní doby pak mají často za následek vyšší výskyt dvojího zaměstnání. Zkracování pracovní doby by proto mělo jít ruku v ruce se zvyšováním hodinových mezd a zvyšováním produktivity

Volba a vliv rozvržení svého času

Důležité je, do jaké míry mají pracovníci možnost ovlivnit rozvržení svého času. Opatření v oblasti pružné pracovní doby by měla zachovat rovnováhu mezi pružností a ochranou, například ustanovením o maximálním počtu pracovních hodin týdně, o dostatečném předstihu pro oznámení změn nebo o právu pracovníků za určitých okolnosti (například ve dnech odpočinku) odmítnout práci.

Podle ILO by politika pracovní doby měla mít na zřeteli potřeby a úroveň rozvoje země, vyspělost jejího sociálního dialogu, legislativních ustanovení, kulturní a sociální tradice. Pevná regulace základního rámce pracovní doby a jeho vymáhání však musejí být zajištěny. Velmi žádoucí jsou dohody v rámci sociálního dialogu, které umožní posoudit potřeby a přání pracovníků a nalézt společné cesty ke zvyšování produktivity a úrovně ekonomiky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail