Rady a doporučení

22.06.2010
Zdroj:
Při práci na střeše pracovník znenadání spadl. Zjistilo se, že neměl OOPP a nebyla zajištěna žádná kolektivní ochrana.
04.05.2010
Zdroj:
Zaměstnanci o přestávce kouřili v blízkosti místnosti s chemickými látkami, kde byla zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Došlo k požáru a výbuchu.
16.04.2010
Zdroj:
Zaměstnanec nepoužíval přidělené OOPP a břemeno přepravované na paletovém vozíku mu způsobilo úraz nohy a ruky.
18.03.2010
Zdroj:
Dodavatel stavebních prací nedodržel bezpečnostní předpisy a došlo ke zbytečné smrti ukrajinského dělníka. Organizace však vinu odmítla.
29.01.2010
Zdroj:
Zaměstnanec se neřídil předpisy a pokyny zaměstnavatele a zranil ho stroj.
08.01.2010
Zdroj:
Dřevorubec kácel strom a poranila ho padající větev jiného stromu.
11.12.2009
Zdroj:
Řidič nákladního automobilu s velkoobjemovým návěsem se dostal do kontaktu s vodičem linky VN a došlo k průchodu elektrického proudu jeho tělem.
24.11.2009
Zdroj:
Nikdo (zaměstnanec, zaměstnavatel, třetí osoba) neporušil předpisy, přesto došlo ke zranění člověka.
27.10.2009
Zdroj:
O tom, že OSVČ bezpečnost práce příliš neřeší, se můžeme přesvědčit z následujícího popisu pracovního úrazu, kdy samozaměstnavatel bez OOPP přelézal konstrukci trubkového lešení ze třetího do čtvrtého patra.
01.10.2009
Zdroj:
Zaměstnanec vstupoval, kam neměl a spadl.
08.09.2009
Zdroj:
Pracovnice utrpěla popáleniny při sterilizaci zeleniny. Došlo k řadě pochybení zaměstnavatele, který ignoroval předchozí varování OIP.
27.08.2009
Zdroj:
Pracovník neoprávněně manipuloval s uvázaným břemenem, které mu přivodilo smrtelný úraz.
04.08.2009
Zdroj:
Pracovník vstupoval za chodu stroje z blíže nezjištěných příčin do prostoru šnekového rotoru lisu. Pracovník byl slisován.
27.07.2009
Zdroj:
Pracovník – dělník v kovárně - prováděl opravu v pracovním prostoru lisu a stroj zapomněl vypnout. Toto opomenutí ho stálo amputaci čtyř prstů na pravé ruce.
17.06.2009
Zdroj:
Pracovník přejížděl s pracovním strojem bez zabezpečovacích zařízení proti převržení. Stroj se převrhl a muže zavalil.
29.05.2009
Zdroj:
Nedostatečně poučený zaměstnanec posouval pojízdné lešení i s pracovníky. Zavinil tím náraz lešení do stěny, pád a zlomeniny svého kolegy.
22.05.2009
Zdroj:
Pracovník při neoprávněné manipulaci s nebezpečnou látkou zapomněl dbát na svou vlastní bezpečnost a své zdraví a ohrozil i jiné osoby (§ 106 odst. 4 zákoníku práce).
22.05.2009
Zdroj:
Kotoučová pila nebyla vybavena potřebným ochranným zařízením (krytem) pilového kotouče, který po vypnutí stroje při dojezdu zachytil pracovníkovu ruku.
21.05.2009
Zdroj:
Zaměstnavatel často opomíjí dostatečně zajistit výkopy, ve kterých pracují zaměstnanci. Zaměstnanci si zase neuvědomují, jakou váhu má sesouvající se zemina a že je může rozdrtit. V námi popsaném pracovním úrazu to ještě dopadlo celkem dobře – zaměstnanec přežil.
04.05.2009
Zdroj:
Pracovní úrazy, kde hrál velkou roli alkohol, se vyskytují často. Tento je o to závažnější, že se jedná o požití alkoholu na lešení, což mělo za následek zhroucení konstrukce lešení. Nezřídka se stává, že pracovníci tvrdí, že požili alkohol až po pracovním úrazu.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail