Rady a doporučení

23.12.2011
Zdroj:
Pracovník prováděl práci na lisu, ke které nebyl pověřen, a přivodil si úraz.
29.11.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel zpracoval místní bezpečnostní předpis pro výrobní linku, který byl však v rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným od výrobce. Zaměstnanec porušil místní bezpečnostní předpis u zaměstnavatele a způsobil si zranění ruky.
27.10.2011
Zdroj:
Zaměstnanec chtěl uvolnit zaklíněnou lednici na dopravníku. Skončil v tubusu recyklační linky se zraněním hlavy a krku.
23.09.2011
Zdroj:
Pracovník při přístupu k místu práce na hřebenu eternitové střechy propadl touto střechou z výšky přes 6 m na betonovou uličku uvnitř kravína.
12.08.2011
Zdroj:
Pracovník prováděl chemický pokus a poranil si oči.
26.07.2011
Zdroj:
Postižený nedodržel pracovní postup, pohyboval se v zakázaném prostoru a spadl na něj balík slámy.
24.06.2011
Zdroj:
Přestože nedošlo k porušení BOZP ze strany zaměstnavatele ani zaměstnance, stal se úraz. A sice v odchovně mladého dobytka při kontaktu s býkem.
31.05.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel nezajistil bezpečné prostředí na pracovišti - v rodinném domě, kde se pracovalo s chemickými látkami. Zavinil tak výbuch, požár a popálení zaměstnance.
13.05.2011
Zdroj:
Dva pracovníci se v prostoru zamořeném kyanovodíkem pohybovali bez ochranné masky a upadli do bezvědomí. Jeden utrpěl pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dní, druhý (zaměstnanec asanační firmy) zemřel.
22.04.2011
Zdroj:
Pracovník obsluhoval vrtačku v rukavicích, došlo k zachycení rukavice a odtržení palce pravé ruky rotujícím vrtákem.
25.03.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel nepřijal dostatečná opatření k předcházení rizikům při práci s těžkým břemenem a dalšími díly a zaměstnanec – vazač utrpěl smrtelný pracovní úraz.
08.03.2011
Zdroj:
Pracovník spadl z mokré střechy, na které se pohyboval bez zajištění. Zjistilo se, že zaměstnavatel nedbá o bezpečnost práce.
11.02.2011
Zdroj:
Pracovník při řezání větve nedodržel technologický postup. Větev ho udeřila do hlavy.
07.01.2011
Zdroj:
Pracovník vykonával práci údržbáře na základě dohody o provedení práce ve výrobní hale briketárny. Byl zasažen elektrickým proudem a následně smrtelně zraněn pádem z výšky cca 6 m. Zaměstnavatel mu neposkytl školení ani OOPP a v den úrazu o něm ani nevěděl.
18.11.2010
Zdroj:
Pracovní úraz se stal při betonáži mikropilotů. Stavbyvedoucí, který kontroloval provádění prací, byl zasažen padající pažnicí. Naštěstí měl ochrannou přilbu.
22.10.2010
Zdroj:
Pracovní úraz – devastaci palce - způsobila zachycená rukavice strojem.
01.10.2010
Zdroj:
Zaměstnanec, přestože byl řádně seznámen s bezpečnostními předpisy, provedl zakázanou manipulaci a způsobil úraz dvou svých kolegů.
07.09.2010
Zdroj:
Pracovní úraz na lince drcení kůry měl za následek amputaci končetiny. Zjistily se nedostatky v péči o BOZP na straně zaměstnavatele.
13.08.2010
Zdroj:
Pracovník slévárny skočil do pece. Ukázalo se, že BOZP u zaměstnavatele je na velmi nízké úrovni.
20.07.2010
Zdroj:
Pracovník (OSVČ) rozřezával kovové části vraku autobusu metodou řezání kovů plamenem a utrpěl při tom smrtelný úraz.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail