Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Složení Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Předsedkyně Rady vlády pro BOZP

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc.
ministryně
Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

1. místopředseda Rady vlády pro BOZP

Po jmenování bude doplněno
 
Místopředsedkyně Rady vlády pro BOZP

Ing. Radka Sokolová
Českomoravská konfederace odborových svazů
 
JUDr. Nora Šejdová

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Členové Rady vlády pro BOZP – zástupci státní správy

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně a hlavní hygienička ČR
Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Jiří Zmatlík
náměstek
Ministerstvo vnitra

Mgr. Václav Pícl
náměstek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Antonín Rada
náměstek
Ministerstvo obrany

Ing. Jiří Koliba
náměstek
Ministerstvo průmyslu a obchodu

JUDr. Simeona Zikmundová
náměstkyně
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Jan Landa
státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Martin Vavřina 
státní tajemník 
Ministerstvo dopravy

Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor
Státní úřad inspekce práce

Ing. Martin Štemberka
předseda
Český báňský úřad

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda
Český statistický úřad

 

Členové Rady vlády pro BOZP – zástupci zaměstnanců

Robert Křepinský
Odborový svaz UNIOS

Ing. Ivo Kavka
OS pracovníků hornictví

Zbyněk Moravec
Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Jaromír Šedivec
Asociace samostatných odborů ČR


Členové Rady vlády pro BOZP – zástupci zaměstnavatelů 

Jaroslav Bek
Pražská energetika, a.s.

JUDr. Jitka Hejduková    
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Dr. Jan Zikeš
vedoucí tajemník Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR

Josef Korbelář
Zemědělský svaz ČR

 

Členové Rady vlády pro BOZP – nezávislí odborníci v oblasti BOZP

Bc. Libuše Bělohlávková
Akademie práce a zdraví ČR, o.p.s.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
přednostka
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

Mgr. Miroslav Kosina
GŘ ÚPČR

PhDr. Miroslav Šilar
soudní znalec v oboru BOZP

 

Tajemník Rady vlády pro BOZP

Ing. Petr Mráz
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kontakt na sekretariát Rady vlády pro BOZP:
Ing. Petr Mráz
tajemník Rady vlády pro BOZP
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Tel.: 221 922 226
E-mail: petr.mraz@mpsv.cz


Pravidelně zvaní hosté (nejsou členy Rady vlády pro BOZP)

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
ředitel
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Ing. Oldřich Küchler
ředitel
Technická inspekce ČR

Ing. Martina Kroupová
expert BOZP

Mgr. Radek Roušar
Hospodářská komora České republiky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail