První ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná svého vítěze

Náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali ceny vítězům 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Tuto novou soutěž a její první ročník slavnostně vyhlásila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Organizátorem soutěže je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce.

Soutěž se vypisuje pro tři soutěžní kategorie:

A) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),

B) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,

C) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Ing. Milan Kondziolka soutěžící v kategorii A zvítězil s projektem, který řešil zaostávání řešení BOZP na staveništích, kdy se řada zadavatelů začíná bezpečností a ochranou zdraví zabývat až v okamžiku zahájení stavby. Dále byly nově využity služby české společnosti Capsa.cz, s.r.o., pro elektronické rozesílání informací. Dalším příspěvkem ke zlepšení práce bylo zpracování jednostránkových informativních listů pro zadavatele (investora).

V kategorii B zvítězila Ing. Monika Vavřínková, která se zaměřila na řešení zajištění bezpečnosti pěších na stavbě akce v Moravských Budějovicích, a díky tomuto projektu nedošlo na stavbě k žádnému ohrožení pěších.

Rizikové provádění dopravy suti z demoličních prací a na snížení drobné úrazovosti na stavbě hotelu Peninsula v Paříži bylo obsahem vítězného projektu Ing. Jiřího Zondlaka z kategorie C. Po zavedení projektu do praxe se snížila úrazovost, na staveništi již nedošlo k úrazu s pracovní neschopností a též klesl počet drobných poranění.

Ceny byly předány 12. 10. 2016 na společenském večeru u příležitosti Mezinárodní konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016, kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Foto: Michael Tomeš

Předávání ceny v soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Předávání ceny v soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Předávání ceny v soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Ing. Monika Vavřínková
Předávání ceny v soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Předávání ceny v soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Ing. Milan Kondziolka
Vítězové soutěže a pan Bc. Vladimír Mílek, předseda Společné vize: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.
Předávání ceny v soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Ing. Jiří Zondlak

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail