První programy pro čerpání ze strukturálních fondů pro Českou republiku podepsány

Zdroj: 
Dne 16. října 2007 byly slavnostně podepsány první tři české operační programy, přes které do České republiky poputují první evropské peníze pro programové období 2007 – 2013.

Dne 16. října 2007 byly slavnostně podepsány první tři české operační programy, přes které do České republiky poputují první evropské peníze pro programové období 2007 – 2013. Jedná se o neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnostPraha Adaptabilita, díky kterým mohou čeští žadatelé získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR (spolu s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což činí cca 124,2 mld. Kč).

Slavnostní podpis uskutečnili evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla a za českou stranu vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Dále byly přítomny první náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, generální sekretářka vyjednávacího týmu Národního strategického referenčního rámce odpovědná za oblast ESF Miroslava Kopicová a ředitelka odboru vyjednávacího týmu Národního strategického referenčního rámce Milena Vicenová (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Vymezuje pět základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce
v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Bližší informace lze získat na centrálních webových stránkách ESF www.esfcr.cz (především v Prováděcím dokumentu OP LZZ).

V gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Program je členěn do čtyř hlavních priorit, které postihují oblast počátečního vzdělávání, terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, dalšího vzdělávání a národních systémových aktivit. Detailnější informace jsou uveřejněny na stránkách www.msmt.cz.

Program určený pro území Hl. m. Prahy OP Praha Adaptabilita, který je řízen a implementován Magistrátem Hl. m. Prahy, je rozpracován do tří základních priorit. Je zaměřen na podporu rozvoje znalostní ekonomiky, podporu vstupu na trh práce a modernizaci počátečního vzdělávání. Bližší informace je možno nalézt na www.oppa.cz.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail