Průzkum názorů a postojů veřejnosti k právní úpravě BOZP

Jednou z mnoha aktivit Výzkumného ústavu bezpečnosti práce je také realizace průzkumů z oblasti BOZP. Výsledky slouží nejen jako zpětná vazba účinnosti regulace, ale i jako pádná argumentace pro další směřování politiky BOZP. Využijte proto příležitost a zúčastněte se šetření. Stačí vyplnit níže uvedený krátký dotazník.

I když za několik posledních desetiletí došlo k poklesu úrazovosti a nemocnosti, stále přetrvávají i nově vznikají bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovištích. Kromě škody na fyzickém zdraví a psychické újmy má nedostatečná ochrana zdraví  a nedostatečná bezpečnost závažné důsledky z hlediska nákladů jednotlivce, pracoviště i širší společnost. V roce 2011 bylo v České republice oficiálně vykázáno 72 639 pracovních úrazů, z toho 137 smrtelných. V ekonomickém vyjádření (dle propočtové metodiky VÚBP, v.v.i.) to představovalo v daném roce celospolečenské náklady a ztráty ve výši 15,4 mld. Kč. Je třeba však také uvést, že dle údajů zdravotnické statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce na chirurgických ambulancích ošetřeno více než 236 tis. pracovních a školních úrazů. V nemocnicích z důvodu poranění, otrav a následků vnějších příčin bylo v roce 2011 hospitalizováno více než 191 tis. osob.

Stále je proto třeba kultivovat a zlepšovat systém řízení bezpečnosti práce. V tomto úsilí má významnou roli modernizace práva. Právní předpisy jsou základním nástrojem řízení bezpečnosti práce. Stanovují bezpečnostní požadavky s cílem omezovat rizika vyplývající z pracovních činností na přijatelnou míru. Praktické a samozřejmé plnění právních norem v praxi je nosným pilířem zvyšování kultury bezpečnosti ve společnosti. Proto je z hlediska řízení rovněž důležité zajistit vytvoření zpětné vazby z praxe o plnění těchto norem a stanovených cílů.

Důležitost zjišťování zpětné vazby o aktuálních názorech a postojích k právní úpravě BOZP vyplývá také z faktu, že mezi tematické strategické cíle období 2014-2020 v ČR je mimo jiné zařazeno „zavedení potřebných reforem k zajištění lepších právních předpisů a řádné správy, synergií mezi politikami a účinného řízení veřejných politik, transparentnosti, bezúhonnosti a odpovědnosti ve veřejné správě a vynakládání veřejných finančních prostředků“.

 On-line dotazník - sběr dat byl ukončen 3. 6. 2013

Všem čtenářům, kteří přispěli svým názorem děkujeme.

Článek Zhodnocení "Průzkumu názorů a postojů veřejnosti k právní úpravě BOZP" s vyhodnocením získaných údajů po zpracování na BOZPinfo.cz.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail