Průkazy způsobilosti pro řidiče dodávek

Dotaz byl publikován v časopisu Profit č. 11/2008.

V naší firmě máme vůz Opel Vivaro (celková hmotnost 2,9 tuny) s tažným zařízením (další 2 tuny), tedy celková možná hmotnost jízdní soupravy je 4,9 tuny. Tento vůz převážně používáme pro zásobování našeho obchodu zbožím (z velkoobchodu do prodejny) a přívěs používáme výjimečně (půjčujeme si ho). Otec (zaměstnanec ve vlastní s.r.o.) má řidičské oprávnění skupiny C a B + E, já (taktéž zaměstnanec ve vlastní s. r. o.) mám pouze B.

1. otázka: Mohu mít dálniční známku do 3,5 tuny a pokud potřebuji, tak si koupit krátkodobou nad 3,5 tuny?

2. otázka: Budu muset mít tachograf ve vozidle?

3. otázka: Budu muset mít průkaz způsobilosti, jestliže vozidlo používáme pouze pro potřeby firmy (není to autodoprava)? Jak prokáži, že jedu pro potřebu vlastní firmy, a ne za úplatu?

4. otázka: Jaké dokumenty (Kontrollbuch, tachograf a podobně) potřebuji, pojedu-li pro zboží třeba do Německa nebo Rakouska. A budu nějaké dokumenty potřebovat, když si vozidlo půjčím od firmy pro soukromou cestu?

1. U časového zpoplatnění (tedy zatím minimálně do 31. prosince 2008) na rozdíl od elektronického mýta (výkonové zpoplatnění) můžete mít v případě provozu bez přívěsu známku do 3,5 tuny a v případě připojeného přívěsu krátkodobou známku pro 3,5 až 12 tun. Jak to bude v případě rozšíření zpoplatnění kategorie 3,5 - 12 tuny elektronickým mýtem, není zatím vůbec jasné.

2. Tachograf musí být mimo stanovené výjimky ve vozidle nebo soupravě nad 3,5 tuny. V případě provozu s přívěsem je tato povinnost jednoznačná. V případě provozu bez přívěsu není výklad předpisu jednoznačný. V nejbližších týdnech by měla být vydána novela vyhlášky 341/2002 Sb., která by měla upřesnit, jestli tachograf bude muset být ve vozidle včetně připojeného nebo připojitelného přívěsu, pokud největší přípustná hmotnost soupravy překročí 3,5 tuny. Provoz vozidla "na vlastní účet" neznamená výjimku z povinnosti používat tachograf. Výjimka je pro výhradně osobní soukromou potřebu, nebo pokud vozidlo zajišťuje jiné činnosti než obchodní přepravu zboží (i na vlastní účet) a hlavní činnosti osoby, která vozidlo řídí, není profese řidič.

3. Profesní průkaz nemusí mít řidič pokud:

  • je vozidlo používáno pro přepravu věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení vozidla není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče;
  • je vozidlo používáno pro vlastní potřeby (jako u tachografu je tím míněno výhradně soukromé použití). Řidič prokáže tuto skutečnost smlouvou o zapůjčení vozidla k soukromým účelům nebo odpovídajícím záznamem z knihy jízd, případně jiným obdobným dokladem, předpokládám i výstupem ze systému elektronického záznamu provozu vozidla.

4. V Německu, jako jediné zemi Evropské unie, platí povinnost dodržovat doby řízení a odpočinku pro vozidla a soupravy od 2,8 tuny. V případě hmotnosti 2,8 až 3,5 tuny může být záznam proveden ručně (například do Kontrollbuch nebo na zadní stranu kotoučku).

V Rakousku platí pro používání tachografu stejné podmínky jako v ostatních zemích Evropské unie včetně České republiky. Pokud řidič při kontrole předloží  doklad o soukromém používání vozidla (viz odpověď číslo 3), nepořebuje záznamy o době řízení, nákladu a podobně, tedy je kontrolován stejným způsobem jako kterýkoli jiný motorista s osobním automobilem.

Upozorňuji ovšem, že kontrolní orgány v Německu (BAG) či Rakousku jsou poněkud úzkostlivé v případě soukromého používání očividně užitkových vozidel (odtahová nástavba, skříňová nástavba, dodávka naložená zbožím a podobně). Mikrobusy či obytné nástavby zpravidla ani nejsou z hlediska předpisů pro nákladní dopravu kontrolovány.

Vladimír Kydlíček, vedoucí školicího střediska Česmad Bohemia

Komentáře

doplnění

17.04.2008 - 21:33 Ludovít Müller
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Mám dojem, že nebyla plně odpovězena první část otázky číslo 3.<STRONG> Budu muset mít průkaz způsobilosti, jestliže vozidlo používáme pouze pro potřeby firmy (není to autodoprava)?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></STRONG></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Zde se musíte podívat do <SPAN style="COLOR: black">Směrnice 2003/59/EC Evropského parlamentu a Rady z 15. července 2003 o základních požadavcích na kvalifikaci a na pravidelné doškolování řidičů určitých vozidel osobní a nákladní dopravy, která doplňuje Ustanovení Rady (EEC) č. 3820/85 a Směrnici Rady<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>91/439/EEC a ruší Směrnici Rady č. 76/914/EEC zejména článku <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="5 a">5 a</st1:metricconverter> 6 kde je stanoveno, kdo musí mít profesní průkaz CPP. Stručně řečeno, bylo to převedeno do našeho právního systému novelou zákona č.247/2000 Sb. zákonem </SPAN>číslo 374/2007 Sb. v&nbsp;Hlavě V § 46 odstavec 2 : </FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>" (2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci<SUP>5)</SUP> pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. "</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a v&nbsp;odstavci 3 jsou uvedeny výjimky, na které se to nevztahuje.</FONT></P>

Průkaz způsobilosti - firemní autodoprava

23.04.2008 - 11:59 Vízek
<P>Sleduji vývoj diskuse na téma <STRONG>používání vozidla jen pro potřeby firmy, žádné externí služby a fakturace. </STRONG>Jsem fascinován kličkováním dotázaného. Tomu tedy říkám "odpověď". Máte pocit, že nemáme nic jiného na práci než shánět vyhlášky a jejich dodatky, platná znění atd? Očekával bych ze strany odborníka jasnou a jednoznačnou odpověď, pokud je výklad zákona srozumitelný (o čemž se dá mnohdy samozřejmě polemizovat). Myslím, že takových případů, jako se táže kolega, je veliké množství. <STRONG><U>Je tedy možno dát čitelnou odpověď</U></STRONG>, podepřenou odkazy na příslušné vyhlášky (ale jen pro komplexnost odpovědi), <STRONG><U>zda používání vozidla nad 3,5 t jen pro vlastní potřeby firmy vyžaduje mít průkaz způsobilosti?</U></STRONG></P> <P>Děkuji, Vízek</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail