Protikuřácký zákon – metla kouření na pracovišti?

Zdroj: 

V září podepsal prezident tzv. protikuřácký zákon, omezení pro kuřáky začnou platit již za čtyři měsíce, tj. 1. ledna 2006. Zákon jde ruku v ruce s celoevropským trendem omezování tabákové reklamy, zdražování cigaret a zákazu kouření na veřejně přístupných místech. Český zákon však mnozí odborníci považují za vágní a daleko mírnější než předchozí platné právní úpravy, v oblasti pracovně-právních vztahů je na kuřáky stále daleko přísnější zákoník práce.

V září podepsal prezident tzv. protikuřácký zákon, omezení pro kuřáky začnou platit již za čtyři měsíce, tj. 1. ledna 2006.  Zákon jde ruku v ruce s celoevropským trendem omezování tabákové reklamy, zdražování cigaret a zákazu kouření na veřejně přístupných místech. Český zákon však mnozí odborníci považují za vágní a daleko mírnější než předchozí platné právní úpravy, v oblasti pracovně-právních vztahů je na kuřáky stále daleko přísnější zákoník práce.

„Nový zákon stanoví opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví a omezuje dostupnost tabákových výrobků. Co je skutečným cílem zákona? Nově definuje ochranu společnosti před tabakismem, omezuje dostupnost tabákových výrobků a zcela zakazuje možnost prodeje cigaret formou samoobsluhy,“ říká o zákonu ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Podle něj zákon neřeší  pouze omezení pasivního kouření na pracovištích, ale počítá i s omezením takových situací jako je kouření na autobusových zastávkách a nádražích, v prostorách kin, divadel, výstavních a koncertních síních či sportovních halách.

Zákazy kouření dle nového zákona

Nově schválený zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami v ustanovení § 8 výslovně zakazuje kouřit na následujících místech:

a) na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,

b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení,

c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem, a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem,

d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síních, dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem,

e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů,  s výjimkou uzavřených
psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

V budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování, jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby občané byli v těchto budovách chráněni před škodami způsobenými kouřením.

Zákon tedy na jedné straně výslovně zakazuje kouření na určených pracovištích – školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, státní úřady, které poskytují veřejné služby a místa, která jsou vyhrazena pro pracovní jednání -  současně však v převážné většině výše uvedených případů (týká se nejen pracovišť, ale i jakýchkoliv veřejných prostor) říká, že pokud bude kuřákům nabídnut stavebně oddělený prostor ke kouření vyhrazený, který má zajištěno dostatečné větrání, je kouření na daném pracovišti dovoleno. Dochází tak sice k ochraně nekuřáků před pasivním kouřením, zákon však zdaleka nesplňuje základní účel protikuřáckých zákonů, tj. ochránit společnost (tzn. i kuřáky) před kouřením. Přitom spotřeba cigaret v ČR se předloni meziročně zvýšila o 15,8 procenta a uvádí se, že v tuzemsku denně zemře na následky nemocí z kouření 50 až 60 lidí. „Kouření způsobuje řadu onemocnění - rakovinu plic, srdeční choroby, mozkové příhody a každoročně přivádí na onkologická pracoviště stovky lidí. Nejsou to však jen sami kuřáci, ale i oběti pasivního kouření,“ říká Ivana Stachová, lékařka z plicní ambulance polikliniky v Praze 5.

Na většině v zákoně uvedených míst podle kritiků normy platí podobná omezení již dnes. Podle lidoveckého poslance Josefa Janečka navíc zákon na rozdíl od současnosti umožňuje, aby se kouřilo v restauracích i v době podávání hlavních jídel. Rozšíření míst, kde je zákaz, by mělo být formulováno jasněji. Mělo by to být rozšířeno. I když samozřejmě by to nemělo jít do polohy šikanování kuřáků. Myslím si, že bohužel právě při tom přijímání zákona došlo k tomu, že tam bylo několik prvků, které evokovaly šikanu kuřáků. O to nejde. Nejde o šikanu kuřáků, jde o co největší ochranu veřejnosti. A to tento zákon prostě nesplňuje ani v té nejmenší míře," říká k zákonu Eliška Bartlová z brněnského Zdravotního ústavu.

Směrodatnějším pro pracoviště tedy v otázkách zákazu kouření zůstává zákoník práce a jeho ustanovení § 133 - 135. Ty ukládají zaměstnancům povinnost nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci, a zaměstnavatelům ukládají povinnost zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. Těmi jsou předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které stanoví zákazy kouření a omezující podmínky s ohledem na povahu práce nebo pracoviště (např. při používání výbušnin, při hornické činnosti, při opravách vozidel apod.). A v neposlední řadě je to základní předpis – zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Ze zákonné povinnosti zaměstnanců nekouřit na pracovištích, kde pracují též nekuřáci, nejsou stanoveny žádné výjimky. Pracuje-li tedy na pracovišti (v kanceláři, v dílně) několik nekuřáků a jeden kuřák či naopak několik kuřáků a jeden nekuřák, nelze řešit situaci např. dohodou, že kouření bude tolerováno. Zaměstnavatel musí zabezpečit, aby na příslušném pracovišti pracovali jen kuřáci, a pokud tak nemůže učinit, platí na tomto pracovišti automatický zákaz kouření, aniž by jej zaměstnavatel musel zvlášť stanovovat.

Zaměstnavatel je oprávněn vyhlásit zákaz kouření ve všech prostorách zaměstnavatele. Není přitom povinen zřizovat kuřárny nebo kuřácké koutky.


ZDROJ:
Zákaz kouření na pracovišti. In Tiscali.kariéra  [online]. Praha : Tiscali, 2005 [cit. 01-10-2005]. Dostupný z WWW : < http://www.tiscali.cz/jobs/jobs_center_030307.574912.html >.

Savičová, Kateřina. Kouříte a popíjíte v práci? Zapomeňte. In JobDnes [online]. Praha : Mafra, 2005 [cit. 01-10-2005]. Dostupný z WWW : < http://jobdnes2.idnes.cz/zamestnani.asp?r=zamestnani&c=2005M199z01A >.

Škromach, Zdeněk. Kouření na pracoviště nepatří. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2005 [cit. 01-10-2005]. Dostupný z WWW : < http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=797 >.

Autor článku: 

Komentáře

řekl bych doplněk ke článku

10.10.2005 - 15:02 Antonín Bezouška
autor uvádí ... základní předpis zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (Z 37/1998 Sb.). avšak si asi nevšlm , že nový zákon platný od 1.1.2006&nbsp; tento předpis ruší.

oprava - řekl bych doplněk ke článku

10.10.2005 - 15:05 Antonín Bezouška
omlouvám se všem - překlep samozdřejmě je jedná o zákon 37/1989 Sb.&nbsp;

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail