Protikorupční strategie Státního úřadu inspekce práce

Projekt financovaný z ESF pomůže vytvořit protikorupční strategii Státního úřadu inspekce práce.

Státní úřad inspekce práce (dále "SÚIP") realizuje od května 2014 projekt zaměřený na implementaci protikorupčních opatření do chodu úřadu a nastavení vnitřního systému efektivního boje proti korupci. Tento projekt, jehož celý název zní „Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/B6.00011, je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavní cíle projektu

Náplní projektu je vytvoření protikorupční strategie SÚIP včetně implementace protikorupčních opatření do chodu organizace. Součástí této aktivity je analýza současného stavu boje proti korupci na SÚIP a oblastních inspektorátech práce a zpracování komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a u obdobných státních institucí v ČR.

Další aktivitou projektu je vzdělávání vedoucích zaměstnanců, příp. jiných vybraných klíčových zaměstnanců, a inspektorů v oblasti boje proti korupci a etiky. V neposlední řadě bude v rámci projektu vytvořeno instruktážní video s nejčastějšími korupčními situacemi a možnostmi jejich řešení. Realizace projektu potrvá do konce října letošního roku.

Aktuální stav projektu

K 31. červenci proběhlo celkem 27 vzdělávacích kurzů na téma Etika a protikorupční opatření pro vedoucí zaměstnance a inspektory z celkových 40 plánovaných kurzů a v rámci těchto kurzů bylo proškoleno ke konci července celkem již 428 zaměstnanců. V červenci byl SÚIP předložen první návrh analýzy současného stavu boje proti korupci, komparativní studie a návrh scénáře pro instruktážní video s protikorupční tématikou.

zpravodaj3_15

Obr. 1: Školení na téma Etika a protikorupční opatření pro vedoucí zaměstnance v Ostravě dne 15. 4. 2015

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail