Prostředky ochrany osob – Kotvící zařízení a používání svorek s třmenovými šrouby

Zdroj: 
K napsání tohoto příspěvku mě vede skutečnost, že mezi instalačními firmami i stavební veřejností se diskutuje o tom, zda je možné použít pro ukončení kotvícího vedení (ocelového lana) svorky s třmenovými šrouby. Toto formou bych rád vyvolal reakci k tomuto problému.

Jsem si vědom, že musím vycházet z anglické verze jedné z platných norem - ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630), a že můj překlad nemusí být zcela správný. Norma ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) nebyla přeložena a je převzata v anglické verzi.

V letošním roce byly vydány 2 základní ČSN EN, které řeší kotvící zařízení jako součást ochrany osob před pádem. Nejprve byla vydána (v únoru 2013) ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení. Následně v červenci 2013 ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení – Doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou současně.

ČSN EN 795 není použitelná (viz předmět normy) pro použití více než jedním uživatelem v kterémkoliv okamžiku. ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) pak, jak již vyplývá z názvu, je určena pro kotvící zařízení pro více než jednoho uživatele.

ČSN EN 795 (norma pro jednoho uživatele) nedovoluje  v čl. 4.1.2 použít pro ukončení kotvícího vedení (ocelového lana) svorky s třmenovými šrouby. Protože tato norma byla vydána již v únoru letošního roku, řada firem, které provádí instalaci kotvících zařízení, začala prosazovat názor, že tento požadavek je obecně platný pro kotvící zařízení. Skutečnost, že většina kotvících zařízení, která jsou instalována, je určena pro více než jednu osobu, nebyla a dosud není často zohledněna.

V ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) - normě pro více než jednoho uživatele - jsem však tento požadavek týkající se použití pro ukončení kotvícího vedení (ocelového lana) svorky s třmenovými šrouby nenašel. Připomínám, že vycházím z anglické verze.

Skutečnost, že norma platná pro jednoho uživatele (ČSN EN 795 ) nedovoluje použít pro ukončení kotvícího vedení (ocelového lana) svorky s třmenovými šrouby považuji za správnou. Tato kotvící zařízení včetně kotvícího vedení je možné v řadě případů použít i pro práci systémem pracovního polohování nebo systémem lanového přístupu.

U kotvících zařízení pro více uživatelů současně převládá využití jako systém pro zachycení pádu nebo jako zadržovací systém. Použití pro pracovní polohování a lanový přístup je u kotvících zařízení pro více uživatelů spíše výjimečné. Systém s použitím pro jednoho uživatele formou lanového přístupu nebo pracovního polohování dle mého názoru musí být současně (pokud pro upevnění osobních ochranných prostředků proti pádu umožňuje použít i kotvící vedení) musí být zkoušen současně i dle ČSN EN 795.

Z obsahu ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) - normy pro více než jednoho uživatele - dle mého názoru nevyplývá, že pružné kotvící vedení u kotvících zařízení pro více uživatelů nelze zakončit svorkami s třmenovými šrouby.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail