Proplácení nebo převádění dovolené?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V předešlém zaměstnání jsem byl šest měsíců, mám nárok na proplacení poměrné části dovolené nebo se automaticky převádí do mého nynějšího zaměstnání?

Pro vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok je třeba splnění dvou podmínek, odpracování 60 dnů (směn) v kalendářním roce a trvání pracovního poměru. V případě, že pracovní poměr netrvá celý kalendářní rok, vzniká právo na poměrnou část dovolené v rozsahu jedné dvanáctiny celoroční dovolené u zaměstnavatele za každý celý odpracovaný kalendářní měsíc (nesmí ale např. pracovní poměr začínat 2. v měsíci, to už by se měsíc nepočítal jako celý nebo nesmí končit 30., když měsíc má 31 dnů). Jak vyplývá z Vašeho dotazu, měl byste mít nárok na šest dvanáctin celoroční dovolené u zaměstnavatele, tedy na polovinu (pokud je u zaměstnavatele nárok 4 týdny, pak na dva týdny).

Dále platí obecná zásada, že  změní-li zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (část dovolené), na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, jestliže o to zaměstnanec požádá nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (její část), na niž zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (její část) právo nevzniklo. Změnou zaměstnání se v tomto případě rozumí skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele. Pokud jste se se zaměstnavatelm předem nedohodl o převedení dovolené k novému zaměstnavateli, máte již jen právo na proplacení dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail