Proměny kvality pracovního života – dvouletý projekt jde do finále

Zdroj: 

Cílem projektu "Proměny kvality pracovního života" je zvýšit akcent a orientaci sociálně ekonomické politiky na kvalitu práce a života obyvatel ČR. S řešením projektu a obsahem stejnojmenného semináře, který se konal 12. 11. 2015 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze se můžete seznámit v tomto článku.

Část 1.

V lednu 2014 byli návštěvníci portálu BOZPinfo stručně informováni o úspěchu VÚBP, v. v. i., v podobě získaného grantu na řešení dvouletého projektu „Proměny kvality pracovního života“ v rámci programu Omega Technologické agentury ČR. Realizace projektu, jehož výstupy se řadí k aplikovanému interdisciplinárnímu výzkumu, který přinese poznatky o hlavních trendech ve společnosti a jejich důsledcích v oblasti práce a kvality pracovního života, byla navržena s využitím mezioborové dlouhodobé spolupráce s pracovníky Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Konec roku 2015 je pro řešitelský tým ve znamení pomyslného běhu do finále. Z průběhu řešení projektu a v souladu s předem plánovanými výstupy připomeňme speciální monotématické číslo KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA internetového časopisu JOSRA pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících oborech v ČR. Obsahem tohoto speciálního čísla je šest recenzovaných příspěvků týkajících se dílčích výsledků terénního šetření, které bylo v rámci řešení projektu realizováno na přelomu května a června 2014 (2029 respondentů - ekonomicky aktivní obyvatelé ČR ve věku 18 - ­64 let, kteří v době výzkumu pracovali). Další z článků pod názvem „Spokojenost s celkovým pracovním životem: co představuje a s čím souvisí?" vyšel v prvním letošním čísle časopisu Naše společnost, který je odborným multidisciplinárním periodikem CVVM, vydávaným od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a recenzovaným od roku 2007.

Možnost prezentovat projekt samotný a jeho výstupy také jiným způsobem bylo rovněž součástí předem plánovaných činností. Za tímto účelem proběhla příprava semináře „Proměny kvality pracovního života“ v krásných prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Záštitu převzali pan Jaroslav Zavadil, předseda Výboru pro sociální politiku, a paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Takto vyjádřené podpory problematice kvality pracovního života, která v posledních měsících začíná právem nabývat na intenzitě zájmu odborné veřejnosti, si velice vážíme. Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 mohl tento seminář za účasti celého řešitelského týmu, pozvaných řečníků domácích i zahraničních a předem registrovaných účastníků ze sféry akademické, politické i firemní úspěšně proběhnout. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a realizaci podíleli.

Přesah tématu semináře do různých oblastí života byl doložen zajímavými příspěvky, prezentacemi a zkušenostmi vystupujících řečníků, kterými nebyli pouze členové řešitelského týmu. Účast přijali také Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů, prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. výkonná ředitelka Institutu personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, Mgr. Lada Wichterlová členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovné příležitosti a projektová manažerka Gender Studies o.p.s., a dále také dva významní zahraniční hosté Mag. Hans Preinfalk, poradce zaměstnanecké komory pro index pracovního klimatu a souvisejících projektů v Rakousku a Dr. Rolf Schmucker z vedení Institutu DGB-Index Gute Arbeit v Berlíně. Věříme, že seminář byl přínosem, inspirací a motivací v osobním úsilí o růst kvality pracovního života pro všechny účastníky.

Informace ze semináře si můžete přečíst v 2. části článku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail