Projekt V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb.

Cílem výzkumného úkolu je provést aktuální analýzu a ověřit případnou existenci problematických právních i praktických momentů při výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi a případné kolize a nesoulad mezi předpisy z oblasti BOZP a stavebními (případně dalšími technickými) předpisy. Součástí analýzy musí být rozbor aktuální judikatury jak české, tak evropské, v níž je řešena problematika činnosti koordinátora BOZP na staveništi, s vyhodnocením jejího dopadu do praxe i českého právního prostředí. Tato analýza bude obsahovat vyhodnocení efektivity Plánu BOZP jako nástroje pro koordinaci opatření v oblasti BOZP na staveništích, hodnocení přínosů a nákladů dodržování Plánu po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. s návrhem možností jak řešit případné problematické momenty praktického i právního charakteru. Důležitou součástí bude návrh možných zlepšení současného stavu legislativního i nelegislativního charakteru tak, aby se procesy při činnosti koordinátorů BOZP na staveništi zefektivnily a s ohledem na závěry Ročních zpráv SUIP došlo k optimalizaci dané činnosti.Tento výzkumný úkol bude řešen ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze.

Anotace: Cílem výzkumného úkolu je provést aktuální analýzu a ověřit případnou existenci problematických právních i praktických momentů při výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi a případné kolize a nesoulad mezi předpisy z oblasti BOZP a stavebními (případně dalšími technickými) předpisy. Součástí analýzy musí být rozbor aktuální judikatury jak české, tak evropské, v níž je řešena problematika činnosti koordinátora BOZP na staveništi, s vyhodnocením jejího dopadu do praxe i českého právního prostředí. Tato analýza bude obsahovat vyhodnocení efektivity Plánu BOZP jako nástroje pro koordinaci opatření v oblasti BOZP na staveništích, hodnocení přínosů a nákladů dodržování Plánu po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. s návrhem možností jak řešit případné problematické momenty praktického i právního charakteru. Důležitou součástí bude návrh možných zlepšení současného stavu legislativního i nelegislativního charakteru tak, aby se procesy při činnosti koordinátorů BOZP na staveništi zefektivnily a s ohledem na závěry Ročních zpráv SUIP došlo k optimalizaci dané činnosti.Tento výzkumný úkol bude řešen ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze.

Klíčová slova: právní předpisy, koordinátor BOZP, BOZP, stavebnictví, staveniště

Řešeno: 1/2019 – 12/2020

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel: Právnická fakulta UK v Praze

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail