Projekt TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví

Cílem projektu je  podpora výchovy žáků základních škol a žáků vyšších stupňů víceletých gymnázií k ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a k odpovědnosti za něj.

Anotace: Hlavním cílem výzkumné potřeby je podpora výchovy žáků základních škol a žáků vyšších stupňů víceletých gymnázií k ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a k odpovědnosti za něj. Předmětnou je zde otázka ochrany zdraví dětí a mládeže při činnostech vykonávaných v bezprostřední souvislosti s výukou (laboratoře, dílny, pozemky, pracovní vyučování) a při pracovních aktivitách/činnostech prováděných ve volném čase (např. v rámci organizovaných i individuálních zájmových aktivit a hobby). Výzkumná potřeba reaguje na celospolečenskou potřebu snižování úrazovosti u jmenované věkové skupiny populace České republiky. Ambicí výzkumné potřeby je v rámci protiúrazové prevenci dětí a mládeže řešit nedostatek odpovídajících výukových pomůcek k podpoře rozvoje klíčových kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví a poukázat na důležitost a prospěšnost meziresortní spolupráce (spolupráce resortu školství mládeže a  tělovýchovy s resortem práce a sociálních věcí) při plnění vybraných cílů základního a  gymnaziálního vzdělávání.

Klíčová slova: ochrana zdraví, vzdělávání, kompetence, mládež, základní školy, gymnázia

Řešeno: 6/2018 – 6/2020

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: PhDr. Irena Kuhnová

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA2

VÝSTUPY

  • Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva s přílohami k problematice rozvoje kompetencí školní mládeže a studentů VŠ k odpovědnosti za zdraví během vzdělávání
  • O – Doporučení a návrhy změn rámcového vzdělávacího programu v dané problematice

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail