Projekt TIMPSV0008 Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací

Cílem projektu je zpracování návrhu programu prevence v souladu s dořešením problematiky funkčního systému úrazového pojištění s odpovídající informační a motivační podporou

Anotace: Cílem řešení výzkumné potřeby bude zpracování návrhu programu prevence v souladu s dořešením problematiky funkčního systému úrazového pojištění s odpovídající informační a motivační podporou. Prosadit a vhodně investovat vyzískané prostředky – do prevence rizik v podnikové sféře, do osvěty, vzdělání, výzkumu apod.

Klíčová slova: prevence BOZP, preventivní programy, pracovní prostředí, úrazové pojištění

Řešeno: 6/2018 – 6/2020

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Mlezivová

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA2

VÝSTUPY

  • Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva (program prevence) s přílohami
  • O – Analytický podklad zahrnující dobrou i špatnou zahraniční praxi, včetně reflexe a popisu stavu v ČR
  • O – Modelové návrhy systému v ČR a variantní návrhy, včetně postupu vzdělávacích a osvětových akcí

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail