Projekt TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Cílem projektu je podpora zajištění vzdělávání žáků středních odborných škol a učilišť v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Anotace: Hlavním cílem výzkumné potřeby je podpora zajištění vzdělávání žáků středních odborných škol a učilišť v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří podle rámcových vzdělávacích programů pro vzdělávací obory středního odborného vzdělávání k víceru kompetencí, které jsou potřebné k výkonu povolání a které mají žáci během studia získávat. Mladí pracovníci do 26 let věku jsou podle Evropské agentury pro BOZP zvlášť ohroženi na zdraví a na životě, jelikož postrádají zkušenosti, adekvátní odbornou přípravu a s ní i potřebné znalosti, včetně znalostí z oblasti BOZP. Výzkumná potřeba reaguje na skutečnost, že BOZP není na středních odborných školách a učilištích samostatným vyučovacím předmětem a že nepatří do vzdělávacích oblastí ani k průřezovým tématům středního odborného vzdělávání. Při současné organizaci a způsobu výuky mládeže připravující se na vstup do prvního zaměstnání nelze vzdělávání v BOZP považovat za adekvátní, a tedy ani za plnohodnotnou součást odborné přípravy budoucí pracovní síly. Díky řešení otázky rozvoje odborných kompetencí k BOZP na stupni sekundárního odborného vzdělávání může výzkumná potřeba pomoci úspěšně řešit potřebu omezování počtu úrazů souvisejících s prací a zvyšování bezpečnosti práce pracovníků a především pracovníků do 26 let.

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, vzdělávání, odborné kompetence, střední školy, odborná učiliště

Řešeno: 6/2018 – 6/2020

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: PhDr. Irena Kuhnová

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA2

VÝSTUPY

  • Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva k problematice rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly v oblasti BOZP
  • O – Návrhy doplnění rámcových vzdělávacích programů v dané problematice

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail