Projekt TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR

Cílem projektu je prozkoumat detailně otázku pracovních a životních podmínek včetně úrovně zajištění BOZP žen, zejména ve zdravotnictví, sociálních službách (včetně pomocnic v domácnostech „domestic workers“ apod.), školství, policie, v pohostinství a ubytování, obchodu, zemědělství, které působí na českém trhu práce.

Anotace: Postihnout skutečné pozitivní a negativní vlivy a podmínky zaměstnaných žen v ČR. Cílem je prozkoumat detailně otázku pracovních a životních podmínek včetně úrovně zajištění BOZP žen, zejména ve zdravotnictví, sociálních službách (včetně pomocnic v domácnostech „domestic workers“ apod.), školství, policie, v pohostinství a ubytování, obchodu, zemědělství, které působí na českém trhu práce. K tomu realizovat kvalitativní i kvantitativní reprezentativní šetření, zpracovat data k provedení importu do vytvořené webové aplikace.

Klíčová slova: ženy, pracovní podmínky, práce, kvalita života, BOZP, veřejný sektor, soukromý sektor

Řešeno: 6/2018 – 6/2020

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Svobodová

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA2

VÝSTUPY

  • Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva (dopadová studie)
  • O – Jedinečná webová aplikace pro identifikace pracovních a životních podmínek včetně úrovně zajištění BOZP vybraných skupin žen
  • O – Podklady pro návrh osvětové a informační kampaně v dané problematice

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail