Projekt TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (OMEGA)

Hlavním cílem projektu je vytvoření specifického systému podpory kultury bezpečnosti SYPOKUB, který bude určen pro všechny organizace veřejného a soukromého sektoru. Tento systém bude mít podobu SW řešení s umístěním na webovém portále VÚBP, v.v.i.

Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření specifického systému podpory kultury bezpečnosti SYPOKUB, který bude určen pro všechny organizace veřejného a soukromého sektoru. Tento systém bude mít podobu SW řešení s umístěním na webovém portále VÚBP, v.v.i.
Klíčová slova: kultura bezpečnosti, software, podmínky pracovní, ergonomie, zdroje lidské, výzkum
Řešeno: 01/2012 – 12/2013 Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: PhDr. David Michalík Ph.D.
Spolupříjemce: EXACOM s.r.o.
Řešitel: RNDr. Michal Stibitz
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

  • D - Stať ve sborníku
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • R - Software

Webová stránka projektu: http://projekty.vubp.cz/sypokub 

Elektronický článek

MICHALÍK, David…[et al.]. SYPOKUB : představení nového výzkumného projektu v rámci programu Omega Technologické agentury ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/sypokub.html>. ISSN 1803-3687.
Anotace: Článek se zaměřuje na představení výzkumného projektu č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“, který se realizuje v rámci TA ČR, program OMEGA, ve spolupráci VÚBP, v.v.i., a firmy EXACOM, s.r.o., pro období od 2012 do 2013. Výstupem bude specifický systém podpory kultury bezpečnosti ve firmách SYPOKUB, jehož základní kostra je nastíněna.
Klíčová slova: výzkumný projekt, Technologická agentura ČR, kultura bezpečnosti, rozvoj lidských zdrojů, SYPOKUB

MICHALÍK, David…[et al.]. Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/sypokub.html.

Příspěvek ve sborníku

MICHALÍK, David. Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podhájska, 22.11. a 23.11.2012. Podhájska : EEDA, 2012. s. 57-68. ISBN 978‐80‐89608‐06‐5.
Anotace: Tento článek má za cíl nastínit problematiku kultury bezpečnosti, prezentovat související výstupy z firemní praxe, dále představit možnosti rozvojových aktivit pro její podporu, a to v souvislosti se specifickým produktem SYPOKUB (Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci).
Klíčová slova: kultura bezpečnosti, systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci, rozvoj lidských zdrojů, podpora bezpečného chování

Prezentace

MICHALÍK, David. Prezentace projektu SYPOKUB na odborném semináři “Leadership a podpora bezpečného chování ve firmách”, Brno, 26.11.2012, pod záštitou ProIntegrity o.s.

Software

Specifický systém podpory kultury bezpečnosti v organizacích „SYPOKUB“
Anotace: Speciální SW nástroj k vyhodnocení vybraných aspektů kultury bezpečnosti, který obsahuje 4 elektronické checklisty - prvotní identifikace rizik, aspekty bezpečného chování, ergonomické aspekty, psychosociální zátěž. Určeno pro vyplnění jednotlivcem nebo skupinou na základě vytvořených přístupových údajů. Umístěno na portále www.vubp.cz
URL: http://www.vubp.cz/sypokub

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail