Projekt TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP

Cílem projektu je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace.

Anotace: Cílem projektu je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace. Systém zahrne doporučený obsah a formy vzdělání pro široké spektrum cílových skupin a pro všechny tři vzdělávací sektory (sektor formální, neformální a informální).
Klíčová slova: vzdělávání, metodiky, software, modely
Řešeno: 10/2014 – 03/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: PhDr. Irena Kuhnová
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail