Projekt TB03MPSV002 - Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost

Cílem projektu je vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro vzdělávání Koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  v České republice, navrhnout standardy jejich vzdělávání, které by bylo možné následně využít pro případné návrhy na novelizaci platných právních předpisů.

Anotace: Cílem projektu je vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro vzdělávání Koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  v České republice, navrhnout standardy jejich vzdělávání, které by bylo možné následně využít pro případné návrhy na novelizaci platných právních předpisů. Dále je cílem navrhnout minimální standardy pro vzdělávání koordinátorů na úrovni středního a vysokého školství, a to s ohledem na zkušenosti orgánů inspekce práce z kontrol na staveništích i s ohledem na standardy vzdělávání rozpracované v EU (ISHCCO) pro rok 2013 a dále pak navrhnout minimální standardy pro vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání koordinátorů v průběhu 5 let platnosti jejich osvědčení. Na základě sběru informací dle níže uvedených kroků bude provedena podrobná analýza stávajícího stavu. Syntézou získaných údajů bude celá problematika podrobněji specifikována. Z provedených analýz bude na základě indukce a syntézy vytvořeno základní dělení celé problematiky vzdělávání koordinátorů. Krom vlastní analýzy bude využito také metody komparace, která porovná přístupy k dané problematice ve vybraných evropských státech. Konkrétně se bude jednat o následující kroky.
Klíčová slova: koordinátor BOZP, staveniště
Řešeno: 1/2015 – 12/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Škréta
Spolupříjemce: EXACOM, s.r.o.
Odpovědný řešitel: Mgr. Linda Vachudová, Mgr. Václav Frydrych
Spolupříjemce: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.
Odpovědný řešitel: Ing. Jindřich Loudin, Ing. Hana Martinát Loudinová, Ing. Elena Loudinová
Spolupříjemce: Společná Vize: bezpečnost na staveništi o.s.
Odpovědný řešitel: Bc. Vladimír Mílek
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

  • Hneleg – Podklady pro potřeby MPSV k revizím vzdělávání koordinátorů

    Hleg – Podklady pro revizi právních předpisů a norem týkající se koordinátorů

Webová stránka projektu: http://projekty.vubp.cz/koordinator/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail