Projekt TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií

Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení.

Anotace: Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení.
Dílčími cíli jsou jednak poskytnout provozovatelům zdrojů rizik i příjemcům rizika komplexní pohled na hodnocení společenského rizika, a v návaznosti pak navrhnout možná řešení společenské přijatelnosti rizika pro stanovené příjemce rizika a zájmových oblastí dopadů rizika pomocí stanovených kritérií přijatelnosti rizika.
Klíčová slova: závažné havárie, prevence, hodnocení rizika
Řešeno: 11/2014 – 04/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Ing. Vilém Sluka
Spolupříjemce: TLP, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel: Zdeněk Čejka
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

  • Hleg – Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií (návrh na doplnění vyhlášky č. 227/2015 Sb.)
  • Nmet – Metody stanovení a hodnocení skupinového (společenského) rizika v okolí objektů obsahující nebezpečné chemické látky, a to v celém životním cyklu objektů, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jejího ohrožení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail