Projekt Risk Prevention and Health Protection in Adult Education - EDFORSA (EDucation FOR SAfety)

„Education for Safety“ (EDFORSA) aneb „Vzdělávání pro bezpečnost“ je projektem programu Leonardo da Vinci, evropského programu podporujícího kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání a politiku celoživotního vzdělávání.

Anotace: Hlavním cílem projektu schváleného Evropskou komisí je položit základy jednotného odborného mimoškolního vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pokud možno všechny země Evropy, vzdělávání zaměřeného především na bezpečnostní manažery, techniky a inženýry a na další osoby zajišťující bezpečnost práce na pracovištích malých a středních podniků, ale i na širší veřejnost.
Klíčová slova: vzdělávání, e-learning
Řešení: 10/2003 - 09/2005

 

VÝSTUPY

Elektronický kurz Risk Prevention and Health Protection
Anotace: Obsahem kurzu vnitřně diferencovaného pro osoby odpovědné za BOZP v podnicích vč. managerů, další odborníky na prevenci rizik a pro širší veřejnost jsou témata: řízení BOZP v podnicích, technická bezpečnost, ochrana zdraví a hygiena práce, systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování, ochrana před riziky (příprava na mimořádné situace). Kurz seznamuje se základními přístupy k uvedeným tématům, a to v souladu se směrnicemi, standardy, příp. dalšími pravidly a požadavky závaznými, doporučenými nebo uznávanými v zemích Evropské unie i širší Evropy platnými v r. 2005. V rámci projektu EDFORSA bylo vyrobeno celkem 7 jazykových verzí kurzu. Výstupní formou kurzu je CD-ROM.

Webová stránka http://edforsa.vubp.cz
Anotace: Tato webová stránka nabízí řadu informací o projektu od jeho základní charakteristiky, přes plánované aktivity, po konkrétní výsledky vč. komercionalizace kurzu. Hlavním posláním stránky přitom je informovat veřejnost o projektu v různých fázích jeho řešení a zároveň poskytnout informační a komunikační zázemí pro řešitele projektu. Webová stránka poskytuje informace v českém a v anglickém jazyce.

Introductory Analysis of the Existing Occupational Health and Safety Education Activities in the Czech Republic : national Report

KUHNOVÁ, Irena. Výsledky projektu EDFORSA. Zpravodaj SÚIP. 2006, č. 1, s. 3.

KUHNOVÁ, Irena. Projekt EDFORSA (Education for Safety). In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : VÚBP, 2005. S. 88-95.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail