Projekt Restart pomůže zaměstnancům v krizi

Zdroj: 
Zaměstnancům, kterým reálně hrozí ztráta zaměstnání, nebo jsou již ve výpovědní době, mají pomoci individuální projekty úřadů práce s pracovním názvem RESTART. Celkově vyčleněná částka na tyto projekty je 698 223 375 Kč.

Hlavním cílem projektu je podchycení zaměstnanců před tím, než s nimi zaměstnavatel rozváže pracovní poměr pro jejich nadbytečnost. Podpora v rámci projektů má napomoci jejich dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji prostřednictvím širokého spektra vzdělávacích a školících aktivit a zvýšit možnost, aby tito pracovníci nalezli nové uplatnění na trhu práce, případně sami zahájili podnikatelskou činnost. Specifickým cílem projektu je zabezpečit, aby propouštění zaměstnanci získali požadovaný kvalifikační profil a mohli snadněji najít nové pracovní uplatnění.

Zaměstnavatelé nebudou sice přímo partnery projektu, ale v době, kdy se jejich zaměstnanci budou účastnit projektových aktivit, budou moci získat částečnou úhradu nákladů na náhradu mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekty mohou předkládat pověřené úřady práce, které koordinují politiku zaměstnanosti v kraji, a okresní úřady práce kromě Úřadu práce hlavního města Prahy do 28. prosince 2011.

Hodnotící komise zatím doporučila ke schválení 5 žádostí o podporu regionálních individuálních projektů v celkové výši 238 530 420 Kč. Jedná se o projekty úřadů práce v Lounech, Mostě, Chomutově, Jihlavě a České Lípě. Projekty nabízí vstupní rozhovory pro zájemce účasti v projektu, poradenské aktivity, individuální projektový plán a pracovní diagnostiku, školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti, klíčových kompetencí (zahrnujících i soft skills) včetně IT dovedností, rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání. V rámci projektu je možné poskytnout i příspěvek na mzdové náklady pro zaměstnavatele, kteří přijmou do pracovního poměru propouštěné zaměstnance.

U schválených projektů budou úřady práce vyhlašovat zakázky na dodavatele služeb pro zabezpečení realizace aktivit. Jejich zahájení se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2009. Přínosem těchto projektů je ucelený soubor aktivit, které komplexně provedou účastníky projektu od počátečního poradenství, přes vzdělávací aktivity a rekvalifikace až po případné získání nového pracovního uplatnění ještě během výpovědní doby.

Podpora by měla přispět k těsnější spolupráci úřadů práce a podnikatelských subjektů v daném regionu či okresu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail