Projekt HS67/01 Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných pracovních prostředků a měření efektivity

Silikóza patří mezi nejrizikovější nemoci z povolání týkajících se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice. Onemocnění silikózou jako choroby z povolání zaujímá čtvrté místo ze zjištěných nemocí z povolání.

Anotace: Silikóza patří mezi nejrizikovější nemoci z povolání týkajících se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice. Onemocnění silikózou jako choroby z povolání zaujímá čtvrté místo ze zjištěných nemocí z povolání. Je předpoklad, že k onemocnění dochází především nevhodným používáním OOP i nedostatečným odborným dozorem. Lze vyloučit případy, že se používají OOP, které nesplňují základní technické požadavky, neboť nemohou mít prohlášení o shodě. Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a zaměstnance-uživatele OOP, které budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento způsob prevence umožní snížit výskyt nemocí z povolání způsobených pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami z pracovního ovzduší.
Klíčová slova: respirators;methodology;occupational deceases;professional supervision;personal protective devices
Řešeno: 01/2001 - 12/2003
Řešitel: Ing. Zdeněk Vojta
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

  • V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
  • C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

Výzkumné zprávy

VOJTA, Zdeněk. Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu :ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity. Praha, MPSV 2003. 28 s.  – Závěrečná výzkumná zpráva
Anotace: Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a zaměstnance - uživatele OOPP. Tyto pokyny budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento způsob prevence umožní snížit výskyt nemocí z povolání způsobenými pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami z pracovního ovzduší. Také pro odborný dozor jsou vypracovány metodické pokyny. Doplňkem k těmto metodikám je seznam certifikovaných OOPP pro ochranu dýchacích orgánů používaných k ochraně proti silikóze.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; personal protective equipment

Části monografií (kapitola z knih)

VOJTA, Zdeněk. Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin. In Praktická příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Praha, Agrostroj 2001. S. 97-109.
Anotace: Kapitola obsahuje pokyny pro užívání ochranných pracovních prostředků a podává doporučení pro použití přípravků na ochranu rostlin (pesticidů). V rámci kapitoly je uvedena příslušná legislativa a normy.
Klíčová slova: PPE, productspersonal protective equipment, plant protection products, pesticides

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail