Projekt HS63/01 Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

Projekt je zaměřen na analýzu relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce, zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a na návrh řešení opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace kultury práce a pracovního uspokojení.

Anotace: Projekt je zaměřen do následujících oblastí:

  • Analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce (pracovní podmínky, pracovní prostředí, bezpečnost práce, pracovní uspokojení)
  • Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a údajů včetně priorizace z hlediska závažnosti jejich působení
  • Návrh na řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce a pracovního uspokojení.

Klíčová slova: bozp, produktivita práce, organizace práce, podniková kultura, pracovní uspokojení, kultura bezpečnosti
Řešeno: 01/2001 - 12/2004
Řešitel: Ing. Miloš Paleček CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

  • D - Stať ve sborníku
  • V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • A - Audiovizuální tvorba

SVOBODOVÁ, Lenka. Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce : úroveň BOZP ovlivňuje produktivitu. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 34-39.
Anotace: Úroveň BOZP ovlivňuje nejen zdraví zaměstnanců, ale i výkonnost a produktivitu práce celé firmy. Zvyšování produktivity práce při současném zvyšování úrovně BOZP je předpokladem pro vytváření podmínek udržitelného rozvoje a pro lepší kvalitu života. Výzkum potvrzuje, že podniky v ČR s vysokou produktivitou práce mají nejnižší nemocnost a úrazovost. V převážné většině tyto podniky pro oblast BOZP využívají odborných externích služeb.
Klíčová slova: occupational safety and health; labour productivity; morbidity; accident incidence rate

SVOBODOVÁ, Lenka. Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce : zdravě, bezpečně a produktivně. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 52-55.
Anotace:Cílem je analýza faktorů (BOZP, pracovní podmínky a prostředí, spokojenost, ?) ovlivňujících produktivitu práce (potenciální rezervy a zdroje růstu), dalším cílem je ověřit platnost pracovní hypotézy o vztahu mezi úrovní BOZP a úrovní produktivity práce, zpracování a vyhodnocení poznatků.
Klíčová slova: occupational safety; working productivity; factors; analysis; working conditions 

PALEČEK, Miloš. Ekonomika a management 2003 bez hranic. In Ekonomika a management 2003 bez hranic. Praha : M PARTNERS, 2003. S. 46
Anotace: Malé a střední podniky tvoří 51%HDP a zaměstnávají 60% z celkového počtu zaměstnanců. Přesto, že jsou základem rozvoje národních ekonomik, potýkají se české MSP s řadou problémů, které spíše vedou k jejich zániku než k rozvoji. Jedním z problémů je i plnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Klíčová slova: small and medium enterprices, SME, safety, occupational health

SVOBODOVÁ, Lenka. Ekonomicko-sociální aspekty BOZP. Profit, 2004, č. 20, s. 24.
Anotace: V podnicích vede nízká úroveň BOZP a nedostatečná prevence ke zvýšení nehodových událostí. Nemocnost či úrazovost znamenají větší objem nevyužitelného produktivního času, menší využívání a efektivnost investic a výrobních zařízení, zvýšení potřeby vyššího počtu pracovníků, snížení celkové produktivity práce, vyšší nároky na organizaci a řízení pracovního procesu, ztrátu dobré pověsti či ohrožení tržních pozic.
Klíčová slova: OSH; occupational safety and health; economic aspects

SVOBODOVÁ, Lenka. Ekonomicko-sociální aspekty BOZP. Portál BOZPinfo [online], 10.06.2004. Dostupný z WWW http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/bezpecnost_prace/ekonomicko_socialni040610.html.
Anotace: V podnicích vede nízká úroveň BOZP a nedostatečná prevence ke zvýšení nehodových událostí. Nemocnost či úrazovost znamenají větší objem nevyužitelného produktivního času, menší využívání a efektivnost investic a výrobních zařízení, zvýšení potřeby vyššího počtu pracovníků, snížení celkové produktivity práce, vyšší nároky na organizaci a řízení pracovního procesu, ztrátu dobré pověsti či ohrožení tržních pozic.
Klíčová slova: OSH; occupational safety and health; economic aspects

SVOBODOVÁ, Lenka. Ekonomické aspekty BOZP. Portál BOZPinfo [online], 5.07.2004. Dostupný z WWW http://bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/ekonomicke040620.html.
Anotace: Zvyšování produktivity práce při současném zvyšování úrovně BOZP je předpokladem pro vytváření podmínek udržitelného rozvoje a pro lepší kvalitu života. Výzkum potvrzuje, že podniky v ČR s vysokou produktivitou práce mají nejnižší nemocnost a úrazovost.
Klíčová slova: OSH; occupational safety and health; economic aspects

HUDOUSKOVÁ, Jana. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Portál BOZPinfo [online], 29.12.2004. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/veda-vyzkum/vyzkum_bezpecnosti050421.html.
Anotace: Shrnuty jsou výsledky semináře, který proběhl dne 15. prosince 2004 na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Jednání se účastnili pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR a pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
Klíčová slova: research; occupational safety; health protection; work; conditions; level; culture; productivity

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail