Projekt HS123/04 Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví - pilotní projekt EW

V rámci řešeného projektu bude vytvořena obecná metodika a definovány vhodné nástroje k realizaci kampaně Evropského týdne v České republice, které zjednoduší a zefektivní jejich přípravu v dalších týdnech.

Anotace: V rámci řešeného projektu bude vytvořena obecná metodika a definovány vhodné nástroje k realizaci kampaně Evropského týdne v České republice, které zjednoduší a zefektivní jejich přípravu v dalších týdnech. Řešení bude obsahovat přípravu, uskutečnění a vyhodnocení efektivnosti kampaně Evropský týden BOZP 2004 a hlavní výstupy projektu budou ověřeny v praxi.
Klíčová slova: OSH, EW, occupational safety, occupational health
Řešeno: 04/2004 - 10/2004
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

  • B - Odborná kniha
  • A - Audiovizuální tvorba
  • D - Stať ve sborníku

PEČENÁ, Marie. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 25 s.
Anotace: Příručka představuje snadno použitelnou pomůcku pro zjištění problémů BOZP na malých staveništích. Příručka vznikla v rámci Evropského týdne BOZP 2004 (Stavíme na bezpečnosti) a programu Správná praxe.
Klíčová slova: occupational safety; OSH; workplaces

PEČENÁ, Marie. Bezpečnost práce ve stavebnictví. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 16 s.
Anotace: Nově zpracovaná příručka pro bezpečné provádění stavebních prací, vydaná v rámci Evropského týdne BOZP 2004 (Stavíme na bezpečnosti) a programu Správná praxe.
Klíčová slova: occupational safety; building industry; OSH

NOVÁKOVÁ, Jitka. Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 16 s.
Anotace: Publikace obsahuje přehled různých druhů chemických úprav povrchu a shrnuje jejich význam. V přehledných rámečcích a tabulkách seznamuje s druhy nebezpečí a s příslušnými ochrannými opatřeními; zdůrazňuje roli místního provozního řádu. Na závěr je připojen seznam platných předpisů, které se k problematice vztahují.
Klíčová slova: occupational safety; surface finishing of materials; safe use; dangerous chemicals

KOCIÁN, František. Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 16 s.
Anotace: Publikace obsahuje základní informace o ropných látkách a chemických přípravcích (pohonné hmoty, mazací oleje). Zabývá se dopravou těchto látek a technickým řešením bezpečného provozu čerpacích stanic. Zvláštní kapitoly jsou věnované opatřením k zabránění vzniku výbušné směsi a iniciaci výbuchu. Na závěr je připojen přehled důležitých předpisů.
Klíčová slova: ccupational safety; dangerous chemicals; safe use; fuel filling stations

ŠTĚRBOVÁ, Kateřina; SNĚHOTA, Oldřich. Používání chemických látek v zemědělství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 65 s.
Anotace: Publikace se zabývá různými přípravky k ochraně rostlin, nebezpečnými odpady a problematikou ostatních nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně pokynů a postupu v případě havárie. V příručce je přehled vybraných nebezpečných a chemických látek a také seznam právních předpisů, které se vztahují k zacházení s chemickými látkami v zemědělství.
Klíčová slova: occupational safety; agriculture; safe use; dangerous chemicals

NOVÁK. Milan. Používání chemických látek ve vodárenství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 12 s.
Anotace: V příručce jsou shrnuty technologické postupy úpravy vody. Dále se publikace zabývá zdravotním zabezpečením vody, nebezpečnými látkami a zásadami zacházení s chemickými látkami. V přehledné tabulce je seznam chemických a nebezpečných látek a provozních hmot, včetně zásad jejich skladování apod. Přehled vztahujících se předpisů je připojen na závěr.
Klíčová slova: occupational safety;water supplying;chemical substances;safe use

FRANTA, Miroslav. Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 45-48.

Anotace: V rámci řešeného projektu bude vytvořena obecná metodika a definovány vhodné nástroje k realizaci kampaně Evropského týdne v České republice, které zjednoduší a zefektivní jejich přípravu v dalších týdnech. Řešení bude obsahovat přípravu, uskutečnění a vyhodnocení efektivnosti kampaně Evropský týden BOZP 2004 a hlavní výstupy projektu budou ověřeny v praxi.
Klíčová slova: occupational safety and health ;OSH; national campaign; European Week

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail