Projekt HS120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Cílem projektu je zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém projištění.

Anotace: Cílem projektu je zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém projištění.
Klíčová slova: úrazové pojištění, bozp, prevence, pracovní úrazy, rehabilitace   
Řešeno: 02/2004 - 11/2004
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSs.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

  • 3x A - Audiovizuální tvorba
  • D - Stať ve sborníku
  • B - Odborná kniha

Monografie (brožury)

JANOUŠEK, Vladimír. Vývoj ukazatelů náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání k roku 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 32 s. Anotace: Nedílnou součástí účinného řízení bezpečnosti práce je systém kompenzace následků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nově připravované úrazové pojištění v České republice má nahradit provizorní zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Publikovaná analýza dosavadního vývoje náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání za období 1993 až 2004 je jedním z podkladů pro nastavení parametrů připravovaného úrazového pojištění.
Klíčová slova: occupational safety; insurance; accident insurance; occupational accidents; occupational diseases; injury statistics; compensation; cost
 

Článek ve sborníku

JANOUŠEK, Vladimír; KUČINA, Petr; PALEČEK, Miloš. Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 49-50.
Anotace: Úrazové pojištění vzniká jako nová součást sociálního zabezpečení České republiky. Nahrazuje a rozvíjí prozatímní pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Podmínkou fungování úrazového pojištění je jeho legislativní zajištění zákonem o úrazovém pojištění. V průběhu tvorby zákona byly zpracovány odborné podklady pro zajištění návaznosti úrazového pojištění na související sociální a společenské systémy a odborné podklady pro vývoj jeho jednotlivých složek. Odborné podklady analyzují a řeší návaznost na legislativu České republiky, kompatibilitu s mezinárodním právem a podrobnosti právní úpravy. Byly vyvinuty výpočtové vzorce pro výpočet dávek úrazového pojištění, provedeny kalkulace finančních dopadů zákona a prognóza ekonomického vývoje úrazového pojištění. Výsledky analytických a vývojových prací byly využity ke zpracování vládního návrhu zákona o úrazovém pojištění.
Klíčová slova: accident insurance, social insurance, social system, legislation, occupational accident, occupational disease; compensation; premium payer; premium; accident benefits; treatment expenses; health damage; prevention; rehabilitation; governmental bill

Elektronický článek

JANOUŠEK, Vladimír. Poslední vývoj pracovní úrazovosti v ČR. Portál BOZPinfo [online], 11.10.2004. Dostupný z WWW: http://bozpinfo.cz/citarna/clanky/bezpecnost_prace/urazy040924.html.
Anotace: Bezpečnost práce v České republice z pohledu dat o pracovní úrazovosti stojí před potřebou nových impulsů, které by směřovaly ke zvyšování její úrovně. V článku jsou zpracovány výsledky statistických šetření zaměřených na počet pracovních úrazů a jsou zkoumány faktory, které ovlivňují výši počtu úrazů a pracovní neschopnosti.
Klíčová slova: occupational accident rate; Czech Republic

JANOUŠEK, Vladimír. Zásadní změny v úrazovém pojištění. Portál BOZPinfo [online], 13.12.2004. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/urazove_pojisteni_maly.html.
Anotace: V současné době probíhá legislativní proces přípravy zákona o úrazovém pojištění, který směřuje k nahrazení přechodně zavedeného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání z roku 1993 plnohodnotným úrazovým pojištěním. Zákon má připravit legislativní podmínky pro zavedení nového režimu pojištění a navázat tak na rozvinutý systém úrazového pojištění z let 1888 ? 1948.
Klíčová slova: accident insurance

HUDOUSKOVÁ, Jana. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Portál BOZPinfo [online], 29.12.2004. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/veda-vyzkum/vyzkum_bezpecnosti050421.html.
Anotace: Shrnuty jsou výsledky semináře, který proběhl dne 15. prosince 2004 na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Jednání se účastnili pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR a pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
Klíčová slova: research; occupational safety; health protection; work; conditions; level; culture; productivity

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail