Projekt HS117/04 Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Cílem projektu je vypracovat systém zajistění a kontroly kvality služeb, legislativních úprav a způsob kontroly plnění standardů pro poskytování služeb a na zpracování informačních materiálů pro veřejnou zprávu a uživatele služeb.

Anotace: Cílem projektu je vypracovat systém zajistění a kontroly kvality služeb, legislativních úprav a způsob kontroly plnění standardů pro poskytování služeb a na zpracování informačních materiálů pro veřejnou zprávu a uživatele služeb.
Klíčová slova: bozp, služby, kvalita
Řešeno: 02/2004 - 12/2004
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

  • A - Audiovizuální tvorba
  • D - Stať ve sborníku

 

Článek ve sborníku

HANZL, Jan. Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 33-38.
Anotace: Efektivní zajištění kvality služeb v oblasti BOZP představuje jeden z klíčových úkolů nezbytných pro udržení a trvalé zlepšování pracovních podmínek, zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví i celkové úrovně pracovního života. Z těchto důvodů se přistoupilo k řešení projektu, kde jako hlavní výstup byl vytvořen návrh systému zajištění kvality, návrh legislativních úprav obsahujících minimální standardy pro poskytování multidisciplinárních služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovídající systém kontroly plnění těchto standardů, informační materiál pro veřejnou zprávu a uživatele služeb, především pro střední a malé podniky a živnostníky.
Klíčová slova: occupational safety and health; a quality of OSH; working conditions; level of safety

Elektronický článek

HUDOUSKOVÁ, Jana. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Portál BOZPinfo [online], 29.12.2004. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/veda-vyzkum/vyzkum_bezpecnosti050421.html.
Anotace: Shrnuty jsou výsledky semináře, který proběhl dne 15. prosince 2004 na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Jednání se účastnili pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR a pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
Klíčová slova: research; occupational safety; health protection; work; conditions; level; culture; productivity

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail