Projekt HR177/08 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

Cílem  projektu je vymezení, identifikace problémů cílové skupiny zaměstnanců ve věku 50+ zejména z pohledu kvality pracovního života, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně identifikování rizik.

Anotace: Cílem  projektu je vymezení, identifikace problémů cílové skupiny zaměstnanců ve věku 50+ zejména z pohledu kvality pracovního života, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně identifikování rizik. Dále zmapování a analýza stávajících bariér i možností při podpoře setrvání starších osob na trhu práce, vytipování možných způsobů řešení.
Klíčová slova: starší pracovníci, rizika, kvalita života, identifikace rizik, BOZP, kariéra
Řešeno: 10/2008 - 10/2009
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: Ing. Lenka Svobodová
Poskytovatel: MPSV
 

 

VÝSTUPY

  • 4x J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 

Článek v odborném periodiku

SVOBODOVÁ, Lenka. BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/svobodova_50plus.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Řešený projekt “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” je zaměřen na navržení způsobů, forem a prostředků pro vytváření vhodných pracovních podmínek přispívajících k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pracovníků starších věkových skupin, pro překonávání současné i možné budoucí diskriminace osob starších 50 let na trhu práce, pro prodloužení jejich pracovní aktivity, pro zvýšení jejich flexibility i atraktivity pro zaměstnavatele. Identifikování příležitostí, motivačních a stimulačních prostředků na podporu řešení situace, a to na straně státu, zaměstnavatelů i cílové skupiny.
Klíčová slova: elderly worker; employers over 50 years; quality of working life; working conditions; safety and health at work; risk prevention

SVOBODOVÁ, Lenka...[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let - uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 1. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/svobodova-padesatplus.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: V článku jsou shrnuty výsledky projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku”. Ten je zaměřen na navržení způsobů, forem a prostředků pro vytváření vhodných pracovních podmínek přispívajících k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pracovníků starších věkových skupin, pro překonávání současné i možné budoucí diskriminace osob starších 50 let na trhu práce, pro prodloužení jejich pracovní aktivity, pro zvýšení jejich flexibility i atraktivity pro zaměstnavatele. První část seznamuje s celým projektem, použitými metodami a představuje výsledky SWOT analýzy.
Klíčová slova: elderly worker; employers over 50 years; quality of working life; working conditions; safety and health at work; risk prevention; SWOT analysis

SVOBODOVÁ, Lenka...[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 2. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2009/svobodova-padesatplusII.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Další článek ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” se zaměřuje na cílovou skupinu projektu – pracovníci nad 50 let, a to z hlediska sociální politiky a státu a pracovního trhu.
Klíčová slova: elderly worker; employers over 50 years; quality of working life; working conditions; safety and health at work; risk prevention; labour market; social policies

SVOBODOVÁ, Lenka...[et al.]. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 3. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/svobodova_padesatplusIII.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Další článek ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” se tentokrát na cílovou skupinu projektu - pracovníci nad 50 let – dívá z pohledu statistik a dat z různých informačních systémů (stěžejní téma je zdraví).
Klíčová slova: elderly worker; employers over 50 years; quality of working life; working conditions; safety and health at work; risk prevention; labour market; statistics

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail