Projekt HC204/10 Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění

Cílem projektu je provedení analýzy podílu invalidit, dočasných pracovních neschopností a potřeb ošetřování uznaných v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání z celkového počtu případů a provedení analýzy k získání ucelených informací o skutečnostech ovlivňujících míru výskytu a rozsah následků pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Anotace: Cílem projektu je provedení analýzy podílu invalidit, dočasných pracovních neschopností a potřeb ošetřování uznaných v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání z celkového počtu případů a provedení analýzy k získání ucelených informací o skutečnostech ovlivňujících míru výskytu a rozsah následků pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Klíčová slova: pracovní úrazovost, nemoci z povolání, sociální a úrazové pojištění
Řešeno: 06/2010 – 11/2010
Příjemce: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Spolupříjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: Ing. Oldřich Kolínský
Poskytovatel: MPSV

VÝSTUPY

  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

PLESKANKA, Jan; KOLÍNSKÝ, Oldřich. Evropská statistika pracovních úrazů v České republice. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/esaw-pleskanka_kolinsky.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Problematika pracovních úrazů je řešena v rámci výzkumného záměru MPS0002595001. Na základě analýzy statistických údajů jsou získané výsledky hodnoceny a navrženy možnosti preventivních opatření. Článek se zabývá strukturou souboru obsahujícího výkaz z oblasti pracovní úrazovosti včetně historie a metodologie zpracování.
Klíčová slova: occupational accidents; fatal accidents; European Statistics on Accident at Work

MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/urazovost-zemedelstvi-2009.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Článek je příspěvkem k řešení problematiky pracovních úrazů v rámci výzkumného záměru MPS0002595001. Jsou analyzovány statistické údaje jak na národní tak evropské úrovni a v rámci výzkumné činnosti výsledky hodnoceny a navrženy možnosti preventivních opatření. Článek stručně a formou statistických údajů, tabulek a grafů seznamuje s pracovní úrazovostí v zemědělství v České republice za rok 2009. Odvětví Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (dle CZ-NACE) vykázalo v roce 2009 největší četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností. V závěru jsou uvedeny také nejčastější zdroje úrazů.
Klíčová slova: agriculture; occupational accidents; occupational accident rate; sources of accidents; statistics; Czech Republic

MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR do roku 2008. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/urazy-zeny_mrkvicka.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Článek obsahuje výsledky výzkumných šetření zpracované pro projekt HC 204/10 "Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nwmocenského a důchodového pojištění" a výzkumný záměr MPS0002595001. Poskytuje statistický pohled na pracovní úrazovost žen a mužů do roku 2008. Srovnává pracovní úrazovost žen a mužů v zaměstnáních, podle zdrojů úrazů a nehod, v jednotlivých odvětvích. Graficky jsou znázorněny podíly počtu smrtelných pracovních úrazů žen a mužů v odvětvích v letech 2002-2008 a také podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v odvětvích v letech 2004-2008.
Klíčová slova: women; men; occupational accident rate; occupational accidents; fatal accidents; sick leave; Czech Republic

MRKVIČKA, Petr. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České republice : závady, porušené předpisy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/smrt-pracovni-urazy_mrkvicka.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: V rámci výzkumného záměru MPS0002595001 je řešen problém pracovních úrazů. Jsou analyzovány statistické údaje jak na národní tak evropské úrovni a v rámci výzkumné činnosti výsledky hodnoceny a navrženy možnosti preventivních opatření. Článek seznamuje s nejčastějšími závadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které byly v České republice zjištěny inspekcí práce v roce 2008. Druhá část pak poskytuje přehled porušených předpisů.
Klíčová slova: fatal accidents; faults; directives; occupational safety and health

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail