Projekt GD105/03/H099 Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik

Cílem navrhovaného projektu je propojení doktorandů a jejich školitelů z několika pracovišť zabývajících se přírodními a technologickými riziky do jednoho výkonného týmu.

Anotace: Cílem navrhovaného projektu je propojení doktorandů a jejich školitelů z několika pracovišť zabývajících se přírodními a technologickými riziky do jednoho výkonného týmu. Toto propojení umožní výměnu zkušeností a vytvoření týmové spolupráce a přispěje k rozvoji věd o nebezpečí. Pracovišti zahrnutými do projektu jsou nově vzniklá Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze a společnost Dekonta a.s. Komplexní pohled na bezpečnost bude zahrnovat přírodní rizika a rizika vyplývající z technologií. Vytvoření horizontální komunikace v doktorandském týmu, spolupráce s různými pracovišti apořádání pravidelných seminářů přispěje k úspěšnému dokončení doktorandského studia a zvýšení zájmu studentů o výzkumnou práci. Významnou roli bude také hrát již dlouhodobě existující spolupráce s aplikovaným výzkumem (VÚBP).
Řešeno: 1/2003-12/2007
Přijemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta
Řešitel: Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Další účastník projektu: DEKONTA, a.s.
Řešitel: Ing. Petr Mothejl

VÝSTUPY

  • D - Stať ve sborníku
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

HOREHLEĎOVÁ, Šárka; BERNATÍKOVÁ, Š. Výzkum a management rizik v souvislosti s environmentální bezpečností. In Sborník příspěvků z konference mladých vědeckých pracovníků Věda a krizové situace. Ostrava : VŠB-TOU, 2007. S. 142-148.
Anotace: The article discusses the risk management questions in context of environmental protection. It is the small part of wide area of crisis situations prevention connected not only with material damages, but also with significant impacts on environment and people safety. The aim of this contribution is to give suggestions of reflection and accent the realization, that it is a problem both of the whole society and of each person and everybody can contribute to this problem in the positive or negative way.
Klíčová slova: risk; risk management; safety; environment; environmental safety

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail