Projekt 1J013/04 DP1 Násilí na pracovišti v oblasti zdravotních a sociálních služeb v ČR

Cílem projektu je objektivizace problémů a příčin násilí na pracovištích zdravotnických a sociálních služeb v kontextu probíhajících společenských změn (modernizace společnosti) a souvisejících reforem obou zkoumaných segmentů veřejných služeb.

Anotace: Cílem projektu je objektivizace problémů a příčin násilí na pracovištích zdravotnických a sociálních služeb v kontextu probíhajících společenských změn (modernizace společnosti) a souvisejících reforem obou zkoumaných segmentů veřejných služeb. Růst násilí obecně a také na pracovišti je celosvětově znepokojujícím jevem. V objektivizaci jeho příčin je spatřováno jedno z východisek řešení tohoto společenského problému. Výzkum a související analýzy využívají sociologické kvantitativní a kvalitativní metody (standardizované dotazníkové šetření, focus groups), metody analýzy politik a sekundární analýzy.Projekt vychází z širšího konceptu násilí na pracovišti nejen ve smyslu ohrožení pracovníků v interakci s pacienty a klienty, ale zabývá se i vnějším a vnitřním kontextem pracovních podmínek (organizace a financování služeb, řídící procesy).
Klíčová slovaviolence at work; physical and psychological violence; healthcare and social service
Řešeno: 07/2004 - 12/2008 (2006 předčasné ukončení)
Příjemce: Institut zdravotní politiky a ekonomiky
Řešitel: MUDr. Petr Háva CSc.
Pracovníci VÚBP účastnící se řešení projektu: Ing. Miloš Paleček, CSc., Ing. Lenka Svobodová, Mgr. Jaroslav Uzel, MUDr. Eva Hanáková, Blanka Neumanová,DiS
Poskytovatel: MPSV
 

VÝSTUPY

  • D - Stať ve sborníku
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. Expertní šetření. In Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb ČR. Vstupní teoretické studie : empirické šetření. Praha : IZPE, 2004. S. 121-135.

SVOBODOVÁ, Lenka ... et al. Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR : zpráva o řešení za rok 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 49 s.
Přílohy:
Externí šetření – dotazníky
Externí šetření – názory expertů k dané problematice
Statistické zpracování terénního šetření (Dotazník „Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách“)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail