Projekt 01-S4-2021 Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP

Hlavním cílem projektu je vytvořit veřejný portál, který bude obsahovat anonymizovanou databázi pracovních úrazů z různých pohledů – obor, region, pracovní pozice, příčina úrazu atd. Propojením této znalostní databáze a dalších datových zdrojů (jako například data z pojišťoven, data z UZIS či ČSSZ apod.) získáme ucelenou datovou základnu o pracovních úrazech a nad těmito Big Daty bude vytvořen algoritmus, který má za cíl predikovat výskyt úrazů a jejich příčin. Vytvořený portál bude mít část veřejnou, kde se každý bude moci podívat na predikci vývoje úrazovosti v jeho oboru/pozici/věkové kategorii apod. Zároveň bude portál obsahovat neveřejnou část, kde po přihlášení konkrétní organizace uvidí zaměstnavatel pouze své hlášené pracovní úrazy, jejich příčiny a predikci úrazovosti pro svou organizaci. V rámci predikcí se můžeme zaměřit i obecně na rizikové skupiny obyvatel, pohlaví či různé věkové kategorie. Cílem je poskytnout veřejnosti vhodný nástroj pro prevenci rizik v různé úrovni detailu. Od obecných predikcí po individuální. Díky této znalosti, která se opírá, o doložitelná data mohou jednotlivé subjekty podniknout relevantní preventivní opatření k zamezení detekovaného rizika.

Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvořit veřejný portál, který bude obsahovat anonymizovanou databázi pracovních úrazů z různých pohledů – obor, region, pracovní pozice, příčina úrazu atd. Propojením této znalostní databáze a dalších datových zdrojů (jako například data z pojišťoven, data z UZIS či ČSSZ apod.) získáme ucelenou datovou základnu o pracovních úrazech a nad těmito Big Daty bude vytvořen algoritmus, který má za cíl predikovat výskyt úrazů a jejich příčin. Vytvořený portál bude mít část veřejnou, kde se každý bude moci podívat na predikci vývoje úrazovosti v jeho oboru/pozici/věkové kategorii apod. Zároveň bude portál obsahovat neveřejnou část, kde po přihlášení konkrétní organizace uvidí zaměstnavatel pouze své hlášené pracovní úrazy, jejich příčiny a predikci úrazovosti pro svou organizaci. V rámci predikcí se můžeme zaměřit i obecně na rizikové skupiny obyvatel, pohlaví či různé věkové kategorie. Cílem je poskytnout veřejnosti vhodný nástroj pro prevenci rizik v různé úrovni detailu. Od obecných predikcí po individuální. Díky této znalosti, která se opírá, o doložitelná data mohou jednotlivé subjekty podniknout relevantní preventivní opatření k zamezení detekovaného rizika.

Klíčová slova: big data, portál, pracovní úrazy, prevence rizik, BOZP

Řešeno: 1/2019 – 12/2022

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Ing. Aneta Živná Kavalierová

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail