Přípravný kurz - Prevence rizik v BOZP

Semináře, kurzy

Třídenní intenzivní přípravný kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a mají již zkušenosti v oblasti BOZP.

Datum konání
14.03.2018 - 16.03.2018
Místo konání
Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc
Pořadatel
Arrano Group s.r.o.
http://www.arranogroup.cz

Třídenní intenzivní přípravný kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a mají již zkušenosti v oblasti BOZP.

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU (3 dny): 5.200 Kč (včetně DPH) pro uchazeče o zkoušku z odborné způsobilosti 

CENA PŘÍPRAVENÉHO KURZU (1 den): 2.400 Kč (včetně DPH) pro uchazeče o periodickou zkoušku 

Elektronickou přihlášku lze podat na www.arranogroup.cz

PRO KOHO JE URČEN: 
 • Kurz je určen pro zájemce alespoň se základními znalostmi a dovednostmi v činnostech v oblasti BOZP, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti v této oblasti.
 • Pro uchazeče, kteří chtějí získat komplexní přehled v problematice BOZP a rozšířit tak své dosavadní znalosti.
CÍLEM KURZU JE:
 • Komplexně připravit uchazeče ke zkoušce z odborné způsobilosti.
 • V rámci kurzu uchazeč získá studijní materiály obsahující podklady pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Tyto materiály jsou v ceně kurzu.
ABSOLVENT KURZU:
 • Se stává osobou odborně způsobilou k vykonávání činnosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP až po úspěšném absolvování ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI.
 • Po absolvování kurzu získá osvědčení, které potvrzuje jeho účast na kurzu.
HARMONOGRAM:
 • Úloha OZO v prevenci rizik, přínos pro zaměstnavatele
 • NOVELIZOVANÁ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ od 1.5.2016
 • Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006Sb. - zajištění dalších podmínek BOZP a ochrany zdraví na 
 • staveništi
 • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb.- podmínky akreditace a provádění zkoušek z 
 • odborné způsobilosti 
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - organizace práce při provozování dopravy dopravnímu prostředky
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Rizika na pracovišti, OOPP, pracovní úraz, bezpečnostní značky a signály
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - podmínky ochrany zdraví při práci 
 • Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, ergonomie a kategorizace prací
 • Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická, plynová)
 • Dozorové orgány a jejich činnost
 • Dokumentace BOZP a školení 
ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Platba:

 • Pokyny k platbě dostane účastník kurzu v pozvánce na kurz, platbu provede nejpozději 4 dny před kurzem.
 • Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 4 dny před kurzem

Doplňující informace:

 • Daný kurz se neotvírá v případě, že se přihlásí méně než 3 uchazeči. O tomto informujeme přihlášené v dostatečném předstihu e-mailem nebo telefonicky.
 • Odborný garant kurzu: Ing. Petr Kopečný

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail