Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Nedávno vešlo v platnost nařízení vlády č. 567/2006 Sb., mimo jiné též o vymezení ztíženého pracovního prostředí a výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v roce 2007.

Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku (§ 117 resp. §128 odst. 1 ZP) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Negativní vlivy působení pracovního prostředí na zaměstnance je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen kompenzovat příplatkem ke mzdě, k platu. Výši příplatku a vymezení ztíženého pracovního prostředí, v němž je ještě přípustné pracovat, avšak je již natolik zatěžující, že to vyžaduje kompenzaci, stanoví vláda pro zaměstnance v podnikatelské sféře  nařízením č. 567/2006 Sb. a pro zaměstnance odměňované platem nařízením č. 564/2006 Sb.

Ztěžující vlivy

Ztěžující vlivy a parametry, při kterých lze tyto vlivy považovat za škodlivé a poskytovat za ně příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví § 6 odst. 2 cit. nař. vlády. Ztěžujícími vlivy jsou zejména: prach, chemické látky, směsi chemických látek, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, hluk, vibrace, pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek, práce s biologickými činiteli a zvýšený tlak.

Výše příplatku ke mzdě

Pro zaměstnance v podnikatelské sféře příplatek v souladu s ustanovením § 117 ZP stanovuje § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.. Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv (§ 6  odst. 2 cit. nař. vl.) nejméně 10 procent základní sazby minimální mzdy stanovené tímto nařízením.

Pro rok 2007 výše příplatku činí nejméně 4,80 koruny za každou hodinu práce ve ztíženém pracovním prostředí, respektive nejméně 800 korun za každý kalendářní měsíc  práce ve ztíženém pracovním prostředí. V kolektivní smlouvě nebo u zaměstnavatele, kde nepůsobí odbory, je možné ve vnitřním předpisu sjednat nebo stanovit příplatek vyšší.

Výše příplatku k platu

Pro zaměstnance, kteří jsou odměňováni platem, tj. pro zaměstnance ve veřejných službách a správě (§ 128 ZP) stanoví výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí § 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V souladu s tímto ustanovením výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 400 až 1400 korun měsíčně. Konkrétní hodnotu příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel, a to podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

ZDROJ:
Čornejová, Helena. Zaručená mzda a příplatky za ztížené pracovní prostředí v roce 2007. Sondy, č. 3, 2006, s. 5.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail