Příplatek za práci v noci

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na E-sondy.cz.

V naší firmě máme zaměstnance, kterým začíná směna v 5.30 hod. a končí v 17.30 hod. Tudíž by jim měl náležet příplatek za práci v noci ve výši minimálně 10 % za půl hodiny směny (pokud nemáme např. v pracovní smlouvě sjednáno jinak). Je tomu tak? Pokud ano, mohu se zaměstnanci sjednat, že příplatek za práci v noci žádný nebude, nebo že bude nižší než 10 %? Lze výši příplatku určit v pracovním řádu, nebo to musí být v kolektivní smlouvě, popřípadě v dodatku k pracovní smlouvě (u nových zaměstnanců přímo v pracovní smlouvě)? Nešlo by se zaměstnanci sjednat, že příplatek za práci v noci se bude proplácet ve výši 10 % za jednu a více odpracovaných hodin v noci v jedné směně?

Noční prací je podle § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce práce konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou. Za dobu noční práce má zaměstnanec vedle dosažené mzdy právo na příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku zjištěného podle § 351 až § 361 zákoníku práce. Poskytování vyššího příplatku než 10 % průměrného výdělku může zaměstnavatel sjednat v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě či jiné smlouvě, stanovit vnitřním předpisem nebo určit mzdovým výměrem. Stejně tak lze sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku za noční práci, ale opět v kolektivní smlouvě nebo individuální smlouvě. Zákonem stanovená desetiprocentní hranice není nepodkročitelným minimem. Pokud ale takto zaměstnavatel neurčí jinou výši příplatku, platí, že příplatek musí zaměstnanci poskytovat ve výši 10 %.

Někteří zaměstnavatelé nesprávně spojují právo na mzdu za noční práci s určitou minimální dobou trvání této práce, popřípadě podmiňují výplatu příplatku výkonem noční práce alespoň v rozsahu 3 hodiny. Tento postup opírají o § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce, podle kterého je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který během noční doby odpracoval nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdne v období 26 týdnů. Pro odměňování noční práce však není toto ustanovení relevantní. Mzda za noční práci přísluší zaměstnanci za jakýkoliv rozsah práce přesčas v noční době, i za zlomky hodin.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail